Агрегати (пет ~ ) (五蘊)

Агрегатът на формата, съставен от четирите елемента (вода, земя, огън, въздух), агрегатът на усещанията (емоции и чувства), агрегатът на възприятията [1] (първоначалното разпознаване или идентифициране на каквото и да е нещо, обект или вещ, независимо дали се минава през езика или не), жизненият процес [2], наречен още агрегат на образуването (механизмът на промяна, благодарение на който сменяме едно действие с друго) и агрегатът на виджнаните (първите седем виджнани, т.е. петте виджнани или съзнания, които съответстват на петте сетива (вж. корени виджнани), мисловното съзнание и манас).

[1] Тоест осъзнаването на нещата, което предхожда мисловното съзнание.

[2] Мисловното съзнание се основава върху агрегата на възприятията, за да може да функционира: агрегатът на възприятията позволява само да си дадем сметка за нещо. Процесът е функционирането на тялото и мисловното съзнание.