Десет тежки престъпления

Десетте тежки престъпления или действия, които пораждат тежки кармични последствия, са:

  • първо престъпление: да се убие човешко същество или същество от друг свят;
  • второ престъпление: да се открадне;
  • трето престъпление: да се осъществят насилствени сексуални контакти или такива, които не отговарят на закона и морала;
  • четвърто престъпление: да се излъже; да се твърди публично, че е постигнато просветлението, когато това не е вярно;
  • пето престъпление: да се пие алкохол до напиване;
  • шесто престъпление: да се говори с презрение за греховете на бодхисатвите;
  • седмо престъпление: да се унижават и смачкват другите, за да се утвърждава чувство за собствено превъзходство;
  • осмо престъпление: скъперничество;
  • девето престъпление: гняв;
  • десето престъпление: да се презират трите съкровища (Буда, Дхарма, Сангха).