Корени виджнани (識根)

Петте сетивни органа и манас, без който те не биха могли да функционират. Манас е следователно своеобразен корен виджнана. Тези шест корена виджнани позволяват да се формират сетивните възприятия. Към корените виджнани спадат и нервите, които свързват сетивните органи с мозъка, като тези нерви се наричат „вътрешни корени виджнани“.

Корени виджнани Обекти на корените виджнани Съзнания (виджнани)
око + форма = зрение
ухо + звук = слух
нос + миризма = обоняние
език + вкусово усещане = вкус
тяло + контакт = осезание
манас + дхарма = мисловно съзнание