Меню Затваряне

Можем ли да станем буди?


Казваме, че всички буди притежават десетте „епитета“. Но какво означава това?

Всъщност всички Буди са усъвършенствали своята мъдрост и добродетели и са постигнали върховното просветление.

За да стигнат дотам обаче, последователите на будизма трябва да приемат убежище в трите съкровища, а именно Буда, дхарма и сангха, и да дадат четирите велики обещания, чрез които декларират своята отдаденост на пътя на бодхисатва и демонстрират непрестанния си стремеж да станат буди.

Четирите велики обещания са следните: 1) колкото и неизброими да са чувстващите същества, обещавам да спася всички; 2) колкото и неизчерпаеми да са страданията, обещавам да изкореня всички; 3) колкото и неизмерими да са ученията, обещавам да изуча всички; и 4) колкото и труден да е несравнимият път към състоянието на буда, обещавам да го извървя докрай. След като сме дали тези обещания с цялото си сърце, ще си ги спомняме постоянно и това ще укрепи желанието ни да станем буди каквито и препятствия да се изпречат на пътя ни, докато преминаваме през всичките петдесет и два етапа на практиката. Впрочем, никой не може да стане Буда, без да преодолее всички тези етапи и да натрупа необходимите заслуги и мъдрост.

Всички буди са равни един на друг, защото притежават следните десет епитета: „Татхагата; Достойния за уважение; Просветления; Съвършения в мъдростта и поведението си; Онзи, който е излязъл от света; Онзи, който е разбрал напълно светския свят; Ненадминатия; Укротителя; Учителя на боговете и хората; и Буда (Бхагаван)“, Йогачарабхуми шастра, том 38. Тези епитети се наричат десетте епитета на буда, като всеки от тях отговаря на един от великолепните аспекти на светската и трансценденталната мъдрост, добродетелите и невъобразимите сили на един буда. Онзи, който напълно притежава тези десет добродетели и сили на мъдростта, се нарича буда.

Учението на Буда дава възможност на учениците му да станат буди, след като преминат през петдесет и двата етапа на практиката. Чувстващите същества имат различни способности и по тази причина предложените от Буда методи са съобразени с нивото на всеки ученик. Най-напред, Буда преподава петте предписания и десетте добродетели, за да се научат последователите му да спазват морала и етиката. Освен това добрите дела ще улеснят будистката ни практика и дори ще ни позволят да се преродим на небето, където ще се радваме на голямо дълголетие. Така, след като изучат дхармата, свързана с човешкия и небесния свят, учениците ще знаят как най-добре да живеят като хора днес, за да си осигурят прераждане при по-добри условия в нашия свят или като небесни същества. Петдесет и двата етапа на практиката са картата, която ще ни отведе до състоянието на буда. С тази карта и с цялостното си разбиране за мъдростта, заслугите и добродетелите на Буда можем да укрепим увереността си в пътя, който следваме.

Според Йогачарабхуми шастра мъдростта може да се раздели на две категории: светска и трансцендентална. Първата е онази, която познаваме всички и която ни позволява да се сдобием с диплома или да живеем нашия човешки живот. От друга страна, трансценденталната мъдрост е свързана с освобождаването от трите свята и е специфична за будизма. Терминът „освобождение“ предполага, че едно чувстващо същество може да излезе от цикъла на прераждането. С други думи, трансценденталната мъдрост се придобива по пътя на освобождението и по пътя към състоянието на буда.

Ученията на пътя на освобождението се отнасят до това как да напуснем самсара, да оставим зад себе си трите свята на съществуването и да влезем в нирвана. По пътя към състоянието на буда, от друга страна, първоначално трябва да се постигне просветлението, т.е. лично да се осъзнае съществуването на истинското аз, което е източник на всичко. От будистка гледна точка става дума да се премине прагът, след който започва да се придобива мъдростта праджна, позволяваща на бодхисатвите да разберат истинското значение на Махапраджнапарамита сутра.

Според Буда всички чувстващи същества притежават природата на буда (същността на реалността) и могат да станат буди благодарение на последователна и непрекъсната практика, основана на тяхната природа на буда. Да се помага на другите е начин да се усъвършенстват нашите достойнства и добродетели, което ще укрепи мъдростта ни при решаването на всички въпроси.

В светлината на гореизложеното бодхисатвата, чиято цел е да стане буда, помага на другите по различни начини и същевременно прилага мъдростта праджна, като осъществява самонаблюдение и коригира мислите и поведението си. По този начин семената на лошите навици, складирани в природата му на буда, могат да бъдат пречистени и така той ще успее бавно, но сигурно, да извърви пътя до състоянието на буда. След като преминем през петдесет и двата етапа на будистката практика и се сдобием със съвършената мъдрост на един буда, ние ще можем да облагодетелстваме всички същества, като същевременно пребиваваме в нирвана. Тогава ще можем да изпълним четирите велики обещания, които първоначално сме дали като будисти.