Меню Затваряне

Нирвана без остатък не е нихилистична празнота


Самюктагама:

Тогава Буда каза на бхикшутата: „Сега ще ви обясня разрушимите и неразрушимите дхарми. Слушайте внимателно и ги обмисляйте добре. Ще ви обясня. Бхикшута! Формата е разрушима дхарма, а когато тя престане да съществува, остава нирвана, която е неразрушимата дхарма. Дхармите на усещането, възприятието, образуването и съзнанието са разрушими дхарми, а когато съзнанието спре, остава нирвана, която е неразрушима дхарма.“

Коментари:

Както е указано във втори том на Самюктагама понятието нирвана не обозначава разрушима дхарма или нихилистична пустота.


От цитата става ясно, че след пълното угасване на състоящото се от пет агрегата аз нямаме нихилистична празнота – напротив, остава една неразрушима и постоянна дхарма. Тази неразрушима и постоянна нирвана без остатък всъщност е осмото съзнание, съзнанието алая, което съществува само по себе си, без шестте обекта на сетивата, и което не е нихилистичната пустота.

Още по-важно е, че горепосоченото съзнание е същността, способна да породи името и формата. Петте агрегата, включително агрегатът на съзнанията, са дхарми, които се раждат и изчезват. От друга страна, вечното и неизменно „съзнание“, което може да породи мисловното съзнание и агрегата на съзнанията и съществува само по себе си, се нарича нирвана и е неразрушима дхарма. Това също така доказва, че нирваната без остатък не е нихилистичната празнота.