Меню Затваряне

Окото на дхарма на школата чан


Откъс от „Окото на дхарма на школата чан“ на почитаемия Сяо Пиншъ

„По време на медитация практикуващият чан не бива да довежда мисловното си съзнание до състояние, в което то „не познава шестте обекта на сетивата[1]“.

Такова мисловно състояние се наблюдава само в самапати (дълбокото умствено вглъбяване) на втората дхяна[2], както и на следващите, когато мисловното съзнание вече не различава петте обекта на сетивата. Този вид мисловно състояние обаче си остава в рамките на нашето мисловно съзнание и следователно то не е праджна (мъдростта) на истинската реалност, която практикуващият търси чрез принципа на чан. Напротив практикуващият чан трябва най-напред да овладее медитативната концентрация и по-специално да поддържа способността за хуатоу[3]. Щом мисловното му съзнание се научи как да се концентрира, вместо да влезе в самадхи практикуващият трябва да му позволи да осъществява контакт с шестте обекта на сетивата във всекидневния живот, но без да го оставя да бъде повлияно от тях. Това е правилният начин да се намери истинското аз, този ум, едно от чиито качества е, че той „наистина не познава шестте обекта на сетивата“ и който въпреки това съществува едновременно с мисловното съзнание. Накратко практикуващият чан никога не бива да си въобразява, че откъсването на мисловното съзнание от шестте обекта на сетивата означава, че се е просветлил.“ стр. 360


[1] Формата, звука, миризмата, вкусовото усещане, тактилното усещане, дхарма в смисъла на проявлението на истинското аз.

[2] Четирите дхяни отговарят на четири много високи нива на медитация.

[3] Превежда се буквално като „преди словото“. Означава, че осъзнаваме онова, което предхожда думите.