Меню Затваряне

Как да се почита Буда и да се моли за помощ


Да се отдава почит на Буда и да се моли за помощ е израз на вяра и част от будистката практика на много хора. За да ценим и вярваме в Трите съкровища – Буда, Дхарма и Сангха, е важно да разберем, че Трите съкровища са чисти, освобождаващи и извън светските привързвания. Като взимаме убежище в Трите Истински Съкровища на Дхарма, ние също така се задължаваме да спазваме петте предписания: да не убиваме, да не крадем, да не прелюбодействаме, да не лъжем и да не употребяваме алкохол и опиати.
Като приемаме и разбираме съдържанието на петте предписания, както и последствията от тяхното спазване или неспазване, и като наистина се придържаме към тях, се ползваме от закрилата на двадесет и пет благосклонни божества.

Тези двадесет и пет благосклонни божества принадлежат на четирите царства на четирите небесни царе и бдят над онези, които спазват петте предписания. По този начин онези, които спазват петте предписания, се ползват от благоразположението на небесните божества, които ги закрилят от лошото влияние на злите духове. Това е едно от многото предимства на това да се следват петте предписания.

Освен това, спазването на петте предписания поражда големи добродетели и носи много заслуги, както се посочва в свещените текстове. Ето откъс от сутра, в която Буда говори по този въпрос:

„О, добри човече! От всички форми на щедрост, щедростта без страх е най-прекрасна. Ето защо аз уча, че петте предписания са петте форми на щедрост. Тези пет предписания дават възможност на съществата да се избавят от пет вида страх. Тези пет форми на щедрост са лесни за практикуване, свободни и неограничени, не лишават от богатство и носят огромни и безкрайни благословии, когато се прилагат искрено и безкористно. Без тези пет форми на щедрост не е възможно да се постигне пълното пробуждане на Буда, нито дори първият плод на архатите, „влизащият в потока“. (Сутра за предписанията на бодхисатвите, шеста глава)

Ето няколко етапа и общи съвети, като имате предвид, че практиките може да се различават:

Бъдете чистосърдечни: Преди да отдадете почит на Буда и да поискате помощта му, се уверете, че сърцето ви е изпълнено с искреност и уважение. Чистият ум е от съществено значение, за да установите връзка с него.

Изберете място: Намерете тихо и спокойно място, където да се поклоните на Буда и да го помолите за помощ. Това може да е някой храм, молитвена стая или дори тихо кътче в дома ви.

Пригответе даровете: Пригответе дарове като свежи цветя, плодове, свещи, тамян…, за да изразите уважението и благодарността си към Буда. Изберете приношенията, които ви допадат (задължително вегетариански и без лук).

Безмълвна медитация: Преди да се поклоните на Буда, отделете малко време, за да медитирате или да се вглъбите в себе си, да успокоите ума си и да се концентрирате върху вътрешния си свят, за да установите връзка с него.

Отдаване на почит пред статуя или изображение на Буда: Когато отдавате почит пред статуя или изображение на Буда, изпълнете следните действия в този ред: поздравете Буда, поднесете даровете и изповядайте грешките си. Така вие изразявате уважението си към Буда и го почитате.

Помолете Буда за помощ: След церемонията по поднасяне на дарове и изповядване, можете да започнете да молите Буда за помощ. Може да става дума за здравето ви, вътрешното ви спокойствие, мъдростта ви или дори за конкретни проблеми и трудности, пред които сте изправени, но най-важното е целта на вашата молба – тя не трябва да се отнася само до вас, но и до всички чувстващи същества.

Изразете благодарността си: След като сте изказали молбите си, изразете благодарността си към Буда и желанието си да споделите ползите с всички живи същества.

Става дума за общи насоки и конкретните практики може да се различават. Най-важното е да подхождате с искреност и уважение, като търсите съвети как да увеличите мъдростта си на освобождението.