Меню Затваряне

Удостоверение за приемане на трите убежища


Приемам убежище в моя главен учител – Буда Шакямуни.

При просветлението се срещаме с истинския абсолют.

С мъдростта помагам на всички чувстващи същества да излязат от страданието.


Трябва да разпространявам истинското учение на Буда.

Всички тези неща са възможни за онзи, който разчита на прекрасната мъдрост на Буда.

Истинският смисъл на трите убежища в будизма

Приемам убежище в Буда, който е постигнал върховното просветление, притежава всички заслуги и е всезнаещ.

Приемам убежище в Буда Шакямуни и всички буди. Приемам убежище в чистото тяло на дхарма, наречено Буда Вайрочана. Приемам убежище в тялото на радостта на Буда, наречено Буда Маха Вайрочана, което притежава всички заслуги и добродетели.

Приемам убежище в десетте милиарда тела на трансформация, наречени Буда Шакямуни. Приемам убежище в моето безупречно, чисто и спокойно тяло на Дхарма. Не приемам убежище в мислите, които не съответстват на будизма. Приемам убежище в Дхарма. Приемам убежище в истинското учение на Буда, което ще ми позволи да стана истински светец, свободен от всички желания. Приемам убежище в истинското учение на трите колесници на бодхи, което ще ми позволи да изляза от страданието и да тръгна по пътя на освобождението. Приемам убежище в махаяна, във всички буди и във всички бодхисатви. Приемам убежище във всички учения, които съдържат истинския смисъл. Завинаги се отказвам да търся убежище в мислите, които противоречат на будизма. Приемам убежище в сангхата, в будистките монаси, които познават истинското учение и чието съзнание е чисто и спокойно. Приемам убежище в бодхисатвите, които благодарение на просветлението си, са разбрали истинския смисъл на света. Приемам убежище във всички практикуващи, които все още са обикновени същества.

Сега, след като приех убежище в Буда, желая всички чувстващи същества да разберат смисъла на истинския път и да дадат безкрайно голямо обещание. Сега, след като приех убежище в Буда, желая всички чувстващи същества да разберат смисъла на истинските сутри и да влязат в океана от мъдрост на будизма. Сега, след като приех убежище в Буда, желая всички чувстващи същества да живеят в безупречна хармония.

Удостоверение на великото убежище

[X X, на XX години], е решил/а да има голямо сърце на бодхисатва, и аз (учителят Сяо) удостоверявам, че е приел/а убежище в Буда, Дхарма и Сангха.

Днес аз се опирам на сутрата на предписанията на бодхисатвите. От името на всички практикуващи от Асоциацията на просветлените същества и на всички бодхисатви, които познават истинския смисъл на учението и следват предписанията, определени в сутрите, днес можем да удостоверим, че XX е приел трите убежища. Той/тя приема будисткото име [YY]. Занапред той/тя ще трябва да се опира на учението на Буда и бодхисатвите и до края на живота си да се държи като ученик на трите съкровища: да премахва лошата си карма и да напредва в доброто, като трупа добра карма. Той/тя ще изучава истинското учение, което съдържа истинския смисъл, и ще продължи да търси просветлението, което съдържа мъдростта на бодхи. Той/тя ще обещае да поддържа истинското учение и да го разпространява, за да могат другите, а и той/тя самият/ата, да се възползват от него. Надяваме се, че тази практика няма да се разколебае във всички бъдещи животи. Днес връчвам това удостоверение на X X.

Монахът, който удостоверява, че X X е приел убежище, представител на асоциацията на просветлените същества, истинският монах и бодхисатва, учителят Сяо Пин-шъ, в годината на Буда 2566 (16 март 2022 г.).


Цялата лоша карма, която съм натрупал в миналото, идва от трите отрови. Цялата тази карма се проявява в мислите, думите и действията ми. Днес аз бих искал да се изповядам пред Буда. Обещавам да помогна на безброй чувстващи същества да излязат от страданието. Трудностите са огромни и обещавам да ги отстраня. Обещавам също така да овладея учението и безбройните методи на Буда. Учението на Буда представлява много дълъг път, но аз обещавам един ден да стигна до края му. Днес аз приемам убежище и правя всичко възможно да следвам учението и да спазвам петте предписания: да не убивам, да не крада[1], да не прелюбодействам[2], да не приемам вещества, които смущават ума[3], да не изричам лъжливи или клеветнически думи[4]. Също така обещавам да извършвам, колкото е възможно по-добре, десетте добри дела: да не убивам, за да защитавам чувстващите същества, да не крада, за да проявявам щедрост, да не прелюбодействам, за да имам чисти мисли, да не лъжа, за да бъда честен, да не говоря различни неща пред различни събеседници, за да създавам хармония между хората, да не обиждам другите, за да култивирам състраданието, да не казвам определени неща в неподходящо време, за да използвам речта правилно, да не се привързвам, за да мога да донеса максимална полза на всички чувстващи същества, да не се гневя, за да мога да непрестанно да изпитвам състрадание, да не поддържам невежеството, за да мога да практикувам мъдростта.

В предписанията на бодхисатвите Буда казва: „Монаси, има десет неща, които не могат да се поправят с изповед: убийството на буда, бодхисатва или небесно същество от 28-те измерения; кражбата; прелюбодействието, включително със същества, различни от хората; клеветата; разгласяването на грешки, извършени от бодхисатви или други практикуващи; приемането на вещества, които променят естественото функциониране на ума; клеветата, с която се цели да се утвърди собствената значимост; алчността; гневът; клеветата срещу трите съкровища. Всеки, който наруши едно от тези предписания, дори и да се е изповядал, по-късно ще получи страдание осемдесет и четири хиляди пъти. Практикуващият, който е извършил някой от тези грехове, ще изгуби целия напредък, който е постигнал с усилията си. Тези десет предписания са в основата на моралното поведение на всички буди и бодхисатви. Те всички ги спазват. Невъзможно е да се стане буда, ако не се спазват тези предписания. “

Няколко препоръки, за да се постоянства в практиката

Първата препоръка е да се следват правилата, определени от учителите от Асоциацията на просветлените същества, и да се упорства в практиката по пътя към постигане на нивото на буда.

Втората препоръка е да се практикува помненето на Буда без форма, да се усъвършенства концентрацията, да се изучава истинския смисъл на учението, за да се придобие правилно разбиране за Дхарма и практиката на чан будизма. Също така е важно да се продължи практиката с постоянство, за да се придобият трите добродетели (концентрацията, мъдростта и заслугите, които позволяват да се стане небесен бог), да се опазва истинското учение и да се трупа добра карма, за да се постигне след това просветлението.

Третата препоръка е да се постигне просветлението, да се развие общата мъдрост и да се задълбочи разбирането на сутрите, които говорят за основния смисъл на света. Трябва също така ежедневно да се пречиства лошата карма, като се развива концентрацията, усърдието и се опитваме да видим природата на буда.

Четвъртата препоръка е да се види природата на буда, да се развива конкретната мъдрост, да се упорства в практиката по пътя на бодхисатвите, да се помага на чувстващите същества да се освободят от погрешните си възгледи и да бъдат насочвани към правилния път на махаяна, за да могат да станат буди по-късно. Петата препоръка е да се постигне третият етап на чан будизма, който позволява да се влезе в нирвана без остатък. Необходимо е да се продължи с почистването на лошата карма, да се дадат десетте велики безкрайни обещания, да се изучат стоте метода, присъстващи в Дхарма, да се постигне първото бхуми и най-сетне да се придобие мъдростта на безначалното и търпението, което позволява на човек да остане фиксиран върху истинското аз. Трябва също да се спазват предписанията, да се постигнат различните състояния на дхармата без начало, да се упражняват четирите дхяни, осемте самадхита, апраманя, т.е. четирите неизмерими добродетели (добронамереността, състраданието, радостта, непривързаността) и петте свръхестествени способности. Напредъкът трябва да се осъществява стъпка по стъпка, бхуми след бхуми, за да се отстранят постепенно препятствията и лошите навици, посети в миналото, и да се разсее невежеството, натрупвано от без-началото. Следователно става въпрос да се постигне истинската мъдрост и да се стане буда.

Бодхисатвата закрилник на Дхарма

Онези, които не могат да учат в нашата асоциация, но желаят да постигнат просветлението, трябва да обещаят да поддържат истинското учение на Буда Шакямуни. Първото нещо, което трябва да направите за това, е да натрупате трите заслуги (щедрост, мъдрост, концентрация), да практикувате и да споделяте истинското учение около вас. Необходимо е също така да закриляте и поддържате асоциацията с надеждата, че тя ще просъществува колкото е възможно по-дълго и ще продължи да разсейва погрешните възгледи и да показва истинското учение в полза на всички чувстващи същества. Трябва също да се поддържа споменът за буда и да се връщат всички заслуги от практиката. Така след смъртта си можете да се преродите в чистата земя на Буда Амитабха, където да продължите да слушате истинското учение на Буда и да придобиете мъдростта на безначалното. Или пък може да се преродите на тази земя, за да можете с благословията на Буда живот след живот да приемате убежище в трите съкровища, да срещате автентични учители и да практикувате истинското учение на Буда с цел да се просветлите; и също така да станете ученици на Бодхисатва Майтрея, когато той стане буда, и с помощта на вашето търпение да узнаете мъдростта на безначалното.


Асоциацията на просветлените същества признава удивителния характер на учението на Буда, което съществува от хиляди калпи, но в същото време е толкова трудно да бъде срещнато. Днес, успях да чуя истинското учение на Буда Шакямуни, за да постигна просветлението. Три пъти поздравявам Буда Шакямуни. Намо Буда Шакямуни. Намо Буда Шакямуни. Намо Буда Шакямуни.

Желая да срещам истинското учение на махаяна и не искам да срещам учителите от двете малки колесници. Желая да срещам истинските просветлени бодхисатви и да уча от тях истинския смисъл на махаяна, за да позная истинския абсолют и просветлението, а след това и природата на буда. Желая да продължа да уча с просветлените учители, за да получа плодовете на трите колесници на бодхи и да мога да докажа несъществуването на каквото и да е аз. Желая да имам мъдростта да мога премахвам всички погрешни възгледи и да помагам на бъдещите практикуващи да напредват по правилния път. Желая да помагам на всички чувстващи същества да научат истинския смисъл на будизма махаяна. Желая да следвам стъпките на моя учител и да изуча всички мъдрости, които водят до първото бхуми на дхармата без начало. Желая да изуча и премахна всички навици, които се възправят като препятствия пред моя напредък. Желая да изрека десетте велики обещания. Желая да приема убежище в Буда, за да мога слушам неговото прекрасно учение и да практикувам десетте съвършенства на бодхисатвите. Желая да се просветля и да придобия търпението на дхармата без начало (т.е. да стъпя на първото бхуми) и да продължа моята практика, като напредвам от бхуми на бхуми, без да срещам препятствия, докато стана буда, което е и крайната цел на пътя на бодхисатвите. Желая непрестанно да помагам на всички чувстващи същества. Желая Буда Шакямуни да ме закриля, за да мога да изпълня всички обещания, които съм дал/а. Приемам убежище в Буда Шакямуни, във всички буди, в наистина просветлените учители на махаяна и в истинския смисъл на учението.

Нашата асоциация предлага четиринайсет препоръки за практиката и насърчаваме всеки да ги следва:

 1. Учението на Буда се среща много трудно и не е сигурно, че ще успеем да го открием, докато преминаваме през хилядите калпи. Днес имам щастието да го срещна и съм решен да го поддържам.
 2. Трудно е да се преродиш в земята на Буда, както е трудно да се преродиш в човешка форма. В този живот успях да се родя в земята на Буда като човешко същество. Затова се задължавам да остана в такова тяло. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 3. Истинските учители се намират много трудно. Имах възможността да срещна някои от тях в този живот и обещавам да пазя техните учения и да ги защитавам. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 4. Много е трудно да се намери място, където може да се учи и да се разпространява истинското учение. Имах възможността да намеря едно такова място и се уверявам, че го опазвам. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 5. Уважавам трите съкровища, учителите и тяхното слово. Уверявам се, че действията ми съответстват на това, което казвам. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 6. Обличам се подходящо, държа се правилно и пазя достойнството на бодхисатвите. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 7. Не казвам нищо, което няма смисъл, и не се смея на глупости. Не критикувам другите за грешките им и изричам правилни слова. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 8. Не губя концентрация. Концентрацията ми е чиста и неподправена. Уверявам се, че винаги се основавам на мъдростта на просветлението, за да имам чисти мисли. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 9. Старая се да развивам търпението си и да поддържам истинското учение. Култивирам добронамереност, състрадание, радост и непривързаност. Трупам заслуги, живот след живот. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 10. Задължавам се да изучавам и поддържам истинското учение, за да видя природата на буда, а след това да изучавам всички мъдрости с цел да премахна всички препятствия и да покажа истинската мъдрост. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 11. Животът е сън. Така че трябва да разчитам на Дхарма, за да разбера, че никой феномен няма реално съществуване, че никое явление няма свое собствено „аз“. Признавам, че самадхито е прекрасно и че нирвана е мъдростта на просветлението. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 12. Защитавам Асоциацията на просветлените същества и помагам за разпространението на учението на Буда, така че то да бъде от полза за всички чувстващи същества в десетте измерения с оглед на тяхното просветление. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 13. Практикувам помненето на буда без форма, за да постигна просветлението и мъдростта на бодхи. Обещавам да се преродя в чистата земя на Буда Амитабха или в тази земя, за да достигна първото бхуми. Обещавам да спазвам всички тези точки.
 14. Чистата земя на Буда Амитабха е дом на лотосови цветове, в които по-късно мога да се преродя. Тогава ще се уча от Буда и ще напредвам постепенно. Няма да е трудно да достигна дори осмото бхуми, а когато това стане, ще мога да се върна на земята и да даря на чувстващите същества ползата от придобитото от мен. Или пък мога да остана на земята и, получавайки благословията на Буда Шакямуни, да практикувам живот след живот, за да се срещна с всички останали буди и да получа тяхната благословия. По този начин ще пребивавам в истинската мъдрост и ще стана буда. Обещавам да спазвам всички тези точки.

[1] Защото това са актове на щедрост.

[2] Защото това ми дава възможност да възприема правилно поведение.

[3] Защото това ми дава възможност да поддържам правилно мислене.

[4] Защото това ми дава възможност да спечеля доверието на другия.