Меню Затваряне

Произходът на Ратана сутра и коронавирусът

Неприятната ситуация, която преживяваме в момента с коронавируса, не е породена от случайността: тя е следствие от действия, които сме извършили в миналото. Дори при такива обстоятелства обаче един бодхисатва запазва съвършено състояние на невъзмутимост.

Така преди 2500 години във Вайшали, столицата на царство Вамса, избухнала епидемия.

Тя била толкова силна, че загинали много хора. Освен това сушата, съчетана с облаците от насекоми, поразила реколтата. На всичкото отгоре имало и безброй призраци и ашури, чието единствено удоволствие сякаш било да унищожават човешките същества: всеки ден загивали десетки от тях. Каруците с трупове били непрекъснато пълни и дори най-силните мъже рядко издържали повече от няколко дни преди да срещнат смъртта си.

Тогава останалите живи решили да помолят за помощ един голям мъдрец. Точно в този момент Буда Шакямуни се намирал в съседната държава, където получавал даровете на царя. Двете държави обаче били във война и напрежението било толкова силно, че всяко царство било готово да убие всеки пратеник, осмелил се да напусне собствената си държава, за да отнесе съобщение в другото царство. Един стар мъдрец успял все пак да извърши този подвиг и да се срещне с Буда Шакямуни. Той му разказал за ужасната ситуация, в която се намирали хората в родината му. Буда, прекъснал церемониите, които провеждал, и убедил местния цар да изпрати войниците си, за да помогнат на царство Вамса. Буда също отишъл там заедно със своите монаси. Тогава небесният бог Индра, който се бил заклел да пази Буда и учението му, предизвикал дъжд, който измил изсушените земи.

Когато Буда пристигнал във Вайшали, той произнесъл следните думи:

„Пазете учението, защото нищо не е по-ценно от него. Трябва винаги да използвате правилните думи, да следвате правилното учение и да поддържате общността на монасите. Пребивавайте винаги в Буда, Дхарма и Сангха. Постъпвайте по този начин и Вамса ще се освободи от нещастието.“ Щом Буда произнесъл тези думи, ашурите побегнали. Той преподавал на хората в тази страна в продължение на седем дни. Онова, което казал, е събрано в Ратана сутра, сутрата на съкровището, която присъства в сборниците на хинаяна и махаяна. Буда обяснил, че можем да прекосим цялата река на страданието, ако се опрем на това съкровище. На седмия ден епидемията приключила и Буда изпратил своя полубрат Ананда да измие града с вода. Тогава жителите пожелали да приемат предписанията и да не извършват десетте тежки престъпления.

Съдържанието на Ратана сутра се основава на трите съкровища и в него се дават препоръки, които да помогнат на хората в ежедневния им живот и чрез които да избегнат прераждането в някой от лошите пътища. Обяснява се също как да се освободим от илюзиите във връзка с фалшивото аз и да стигнем първото ниво на архат.

В Самютагама сутра се описва подобен епизод: Буда отишъл в страна, която била жертва на епидемия. Онези, които все още не били умрели, го посрещнали и приели убежище в Буда, Дхарма и Сангха. Така умрелите успели да се родят на земята или в някой небесен рай. Буда ги приканил да уважават учението му, ако искат епидемията да свърши и да няма повече подобни бедствия.

Днес отново преживяваме епидемия, която дори вече е пандемия, и много хора извършват различни церемонии или рецитират мантри с надеждата да я накарат да изчезне. Всъщност това е ненужно. Буда не препоръчва подобни действия, а ни приканва по-скоро да приемем убежище в трите съкровища, да възприемем и разпространим правилните слова, да изповядаме лошите си деяния и да запазим ума си спокоен, за да разпространим около нас правилното учение.

Надяваме се, че всеки ще пожелае да приложи гореизложеното и пандемията ще свърши бързо. АМИТОФО!