Меню Затваряне

Защо е нужно да практикуваме щедростта?

如何才是「广结善缘」?

Резюме на текст на учителя Пай
白正偉老師-三乘菩提学佛释疑第19集

В будизма често се говори за необходимостта да поддържаме добри отношения с другите, да развиваме симпатии с всички чувстващи същества. Какво се има предвид?


Преди да отговорим на този въпрос, нека се запитаме какво всъщност означава „симпатии“ или „добри кармични връзки“, а също защо е необходимо да поддържаме подобни отношения и как точно да го направим.

Трябва да признаем на читателя, че кармичните връзки, които свързват чувстващите същества помежду им, са много трудни за разбиране – те зависят от всичко извършено в миналите животи или образно казано от посетите тогава кармични семена и от появяващите се днес в зависимост от условията кармични плодове. Само един буда е способен да разбере тези връзки изцяло. Ако искат да разберат кармичните връзки, обикновените хора трябва да изучават сутрите, за да придобият необходимите познания. След това те трябва да практикуват, докато се просветлят и после да придобият постепенно мъдростта („праджна“), докато не постигнат цялата мъдрост на семената и не станат буди.

Има много видове кармични отношения: тези, които са добри и онези, които са лоши; тези, които пораждат привързване у нас, и онези, които ни успокояват и пречистват; тези, които удовлетворяват нашите желания, и онези, които водят до точно обратното на исканото от нас; тези, които представляват пречки, и онези, които ни помагат; тези, които ни карат да се чувстваме близки с някой, и онези, които ни карат да се отдалечаваме; тези, които изживяваме днес, и онези, които сме преживяли някога или които ще изживеем утре… Това са само няколко примера – всъщност съществуват хиляди различни видове кармични връзки. През различните си животи всяко същество има възможността да срещне много други същества, поради което и поддържа значително количество кармични връзки. Един бодхисатва се старае да трансформира в положителна посока всички отрицателни кармични отношения, които е създал в миналото.

В същото време не бива да разчитаме единствено на мисленето си, за да анализираме ситуациите, в които се проявяват нашите отношения с другите. Не трябва да смятаме, че ако някой ни хареса от пръв поглед, то имаме добри кармични връзки с него или пък, че ако не ни хареса – имаме лоши: подобни разсъждения издават единствено недостатъчната ни мъдрост. Впрочем във всички тези ситуации е нужно да подхождаме мъдро. Наистина често се случва неща, които са противоположни на онова, което желаем в дадения момент, да се окажат всъщност плод на една добра кармична връзка. Мъдростта е онази, която ни позволява да трансформираме нашите отрицателни кармични връзки в положителни. В действителност тази трансформация на кармичните връзки в положителни ни позволява да постигнем напредък в живота си. Препятствията ни оказват ценна помощ, тъй като чрез самото им преодоляване развиваме положителни кармични отношения. Например отвратителният ви съсед може да ви бъде от голяма полза, така че не се водете само от повърхностни впечатления. В действителност, понякога велики бодхисатви избират тяло, чийто облик е меко казано неприятен. В този смисъл не външният вид на човека определя дали ще може да ни помогне или не. Много по-разумно е да изслушаме какво има да ни каже, за да преценим дали казаното е правилно, след това да видим дали няма противоречия между различните неща, които ни говори, и най-после да се убедим, че няма разминаване между думите и делата му. Благодарение на всичко това ще сме способни да преценим дали човекът би могъл да ни помогне или не.

Има световно известни будистки учители, които обаче си позволяват да изказват противоречиви тези, които често нямат много общо с будизма. Например те преподават тантра, като я маскират с будистки термини и така силно объркват учениците си, като ги отдалечават от щедростта, за да ги запратят по пътя на илюзията. Понякога подобни ученици стават жертва и на сексуални злоупотреби от страна своите гурута, които те боготворят. За съжаление, онези, които следват подобни учения, в действителност пропадат все по-надолу, за да се озоват в трите низши пътя – на животните, на гладните духове или дори в ада.

За да изградим добри кармични отношения, трябва във всеки следващ живот да се стараем да подобряваме все повече нашата практика и да научаваме все повече от прекрасното учение на Буда.

В глава III на сутрата „Dàchéng běn shēng xīndì guān jīng“ („大乘本生心地观经“) се казва, че трябва да внимаваме за четири пункта, ако желаем да развием хармонични отношения с другите: На първо място, като използваме нашия разум, трябва да изберем приятели, които ще ни теглят нагоре, без обаче да робуваме на външни белези. Просто трябва да се попитаме дали този, които считаме за приятел, говори верни неща? Дали казаното от него отговаря на делата му?
Когато намерим добър приятел трябва да слушаме това, на което иска да ни научи. Ако наистина сме попаднали на истински приятел, то онова, което ни казва, ще ни помогне да напредваме в живота, защото, като го слушаме, нашият разум ще се обучи по-добре. Ако този приятел е автентичен будистки учител, неговото учение ще изгради в нас правилен възглед, който, при условие че го приложим на практика, ще ни помогне да напредваме. В такъв случай ще създадем наистина положителна карма.
След като се запознаем с този правилен възглед или положителни думи на нашите приятели, ние трябва да внимателно да проверим тяхната последователност и свързаност. Подобен анализ е изключително важен, тъй като чрез него ще се уверим, че онова, което трябва да направим, е наистина правилно. Освен това, той ще ни помогне да структурираме мислите си и да приложим придобитите знания във всекидневния си живот.
И най-сетне, нужно е да изживяваме този правилен възглед, т.е. непрестанно да го прилагаме. След като успеем напълно да се впишем в тази практика, просветлението става възможно. Това е целта на установяване на добри кармични отношения с другите.

„Всички велики светци, всички бодхисатви са преминали през тези четири етапа, казва Буда, за да постигнат просветлението“. Ако искаме да установим добри кармични връзки, трябва да внимаваме много за тези четири точки. Това ще ни гарантира, че ще успеем да установим добри отношение и дори дълбоки симпатии с чувстващите същества. И не бива да забравяме, че нашите водачи са мъдростта и интелигентността. Този духовен път трябва да ни доведе до просветлението, а след това и до нивото на буда.

Това е всичко за днес.
Много ви благодаря,
АМИТОФО!