Меню Затваряне

Целта на просветлението


Татхагатагарбха означава постоянната вродена природа, притежавана от всяко чувстващо същество, която наричаме също осмата виджнана или алаявиджнана. Това е същността, която откриваме в момента на просветлението. В Татхагатагарбха сутра Буда казва: „Виждам чувстващите същества да преминават през неспирни цикли на раждане и смърт, докато всяко от тях притежава своята собствена прекрасна и върховна чиста природа – татхагатагарбха, която е абсолютно същата като моята.“ Да се просветлим означава да срещнем тази същност и така да придобием мъдростта на просветлението или, с други думи, да разберем какъв е произходът на всички феномени, произходът на самия живот.

Предвиждайки трудностите, с които се сблъскват човешките същества в света на желанията, докато практикуват, за да станат буди, Буда преподава учението си на три пъти, т. нар. три завъртания на колелото на Дхарма, а именно двете малки колесници на хинаяна, които съответстват на първия цикъл, и голямата колесница на махаяна, която съответства на втория и третия цикъл. Така той помага на учениците да напредват стъпка по стъпка в зависимост от нивото, на което се намират, и накрая да достигнат нивото на буда.

Следователно, да се просветлим, което е възможно единствено чрез практиката на голямата колесница на махаяна, означава да преодолеем един етап и да придобием мъдростта – праджна, която позволява постепенното разбиране на съдържанието на второто и третото завъртане на колелото на дхарма и по този начин един ден да станем буди.