Меню Затваряне

Царят на елените

(Джатака)

Имало някога един величествен елен. С козината си в пет цвята и елегантното си тяло той властвал над стотици хиляди елени. Един ден царят на тези земи тръгнал на лов и много елени загинали. Царят на елените бил дълбоко покрусен заради гибелта на толкова много свои поданици и затова решил да отиде да се срещне с царя на хората.


Когато влязъл в престолния град и хората видели прекрасните му цветове и царствената му осанка, те помислили, че става дума за небесно животно и не посмели да го докоснат. Щом се озовал пред царя, еленът се поклонил, а после чрез мислите си му напомнил, че всички чувстващи същества са привързани към живота си. След това, за да се намери някакво удовлетворително за всички решение и да се избегнат по-нататъшните убийства, той го попитал от колко месо има нужда.

„Ако ми се осигурява по един елен на ден, отговорил царят, ще се откажа от лова.“

Така елените започнали всеки ден да изпращат в двореца по един от своите събратя, за да избегнат по-нататъшното си избиване. Когато дошъл редът на една бременна кошута, тя помолила царя на елените за отсрочка от няколко дни, за да успее да роди своето еленче, преди да отиде да се пожертва за благото на всички. Царят на елените привидно се съгласил, но тъй като нямал никакво намерение да изпрати една млада майка на смърт, сам отишъл в двореца. Царят се изненадал, че го вижда и поискал да знае какво се е случило. Когато научил за саможертвата му, много се засрамил, че един елен проявява такова състрадание и благородство, докато той самият мисли само как да угоди на стомаха си. Затова решил, че занапред няма да яде месо, и дори изобщо забранил лова в своето царство. Така хората и елените заживели в мир.

Царят на елените e бил Буда Шакямуни в предишен живот, а от тази история виждаме, че състраданието не е просто дума или идея. Състраданието се проявява в действията чрез личната саможертва и желанието да се установят възможно най-добри връзки с всички. Сутрите разказват, че много по-късно всички елени и хора от това царство станали ученици на Буда.