Меню Затваряне

Царят на състраданието


Така чух. Буда се намираше в царство Шравасти, манастира Джетавана. След закуска Ананда отиде да медитира в гората. Той си помисли, че учението на Буда е изключително прекрасно и може да донесе ползи на много хора.


Тогава, понеже се зачуди защо Ажната Каундиня и четиримата му ученици можаха да получат това учение преди всички останали, Ананда отиде да попита Буда и получи следния отговор:

„Тези пет монаси имат много кармични връзки с мен. В миналото съм им давал от кръвта си, за да утоля жаждата им. Ето защо те първи получиха моето учение и се освободиха от цикъла на преражданията.“

„Учителю, може ли да ни разкажеш тази история малко по-подробно, за да научат всички какво се е случило?“

„Преди много време в царство Джамбудвипа живееше цар Майтрибала. Той притежаваше голямо състрадание. Джамбудвипа беше разделено на 84 000 малки царства. Майтрибала беше съпруг на 20 000 жени, имаше 10 000 министри и бе движен от четири неизмерими добродетели[1]. Състраданието му беше насочено към всички чувстващи същества и той проявяваше голямо усърдие, за да ги научи на десетте добри действия[2].

Царят беше обичан от целия народ. Но якшите и другите зли духове, които обикновено изсмукват енергията на хората, не смееха да се доближават до всички тези мъже и жени, които извършваха десетте добри действия, и така губеха сили. Тогава петима от тях решиха да отидат при Майтрибала.

„Ние обикновено пием от енергията и кръвта на човешките същества, но понеже Вашият народ упражнява десетте добри действия, ние не смеем да се храним от него. О, царю, Вие, който сте надарен с голямо милосърдие, защо не се смилите над нас?“

Царят, който при тези думи изпита голямо състрадание, проби кожата си на пет места и разреши на якшите да събират кръвта му в съдове и да пият от нея. След като се нахраниха, те благодариха на монарха, който им отговори:

„Сега, след като вече не сте гладни, Вие също на свой ред практикувайте десетте добри действия. Днес аз ви нахраних със собствената си кръв. Когато стана буда, аз ще използвам кръвта на мъдростта, концентрацията и правилното поведение, за да помогна първо на вас да премахнете трите отрови, които текат във вените ви, да излезете от страданието и да останете в нирвана.“

После Буда се обърна към Ананда:

„Ананда, аз бях Майтрибала в едно от предишните ми прераждания. Петте якши бяха петте бхикшутата, един от които е Ажната Каундиня. Аз дадох обет живот след живот да помагам на всички чувстващи същества, но им бях обещал да помогна първо на тях. Така изпълних обещанието си, като ги придружих по пътя на освобождението.“

Ананда и всички, които чуха тези думи, се зарадваха и обещаха да продължат практиката си.


[1] Добротата, състраданието, радостта и невъзмутимостта.

[2] Да не се убива. Да не се краде. Да не се прелюбодейства. Да не се лъже. Да не се приемат вещества, които увреждат ума и тялото. Да не се клеветят монасите. Да не се проявява горделивост. Да не се проявява стиснатост. Да не се изпада в гняв. Да не се клеветят трите съкровища.