Меню Затваряне

Щедрост без страх

(Сутрата на шестте парамити)

Един велик просветлен бодхисатва, който практикувал щедростта, раздал всичките си пари, за да помогне на бедняците. Тогава светлината, излъчвана от тялото му, станала толкова силна, че я забелязал дори бог Индра.


Изведнъж той почувствал страх, че ако този бодхисатва след смъртта си реши да се изкачи в неговата небесна земя, то той, без съмнение, ще вземе трона му. Тогава Индра се появил пред него и създал илюзия на ад. След това той му казал:

„Виждаш ли всички тези същества, които страдат в ада? Те се озоваха там, защото бяха прекалено щедри. Сигурен ли си, че искаш да продължиш по същия начин както досега?“

Бодхисатвата му отговорил:

„Изобщо не вярвам на Вашите думи.“

Индра обаче продължил:

„Ако не ми вярваш, питай някое от тези същества, които страдат в ада!“

Бодхисатвата се обърнал към едно от съществата:

„Какво сте направили, че да се озовете в тази ситуация?“

И съществото отговорило:

„Бях прекалено щедър приживе и затова сега съм тук.“

Бодхисатвата го попитал:

„А хората, на които помогна, те къде са сега?“

И съществото отговорило:

„Всички са на небето.“

Тогава бодхисатвата казал:

„Чудесно, в такъв случай ще продължа да правя същото като досега, защото по този начин всички, на които помогна, ще отидат в рая.“

Но Индра настоял:

„Защо си готов да пожертваш собственото си бъдеще, за да помогнеш на другите?“

А бодхисатвата отговорил:

„Имам една цел: всички да се освободят от страданието. Бих желал съществата да получат мъдростта на просветлението и мъдростта на освобождението.“

Като чул това, Индра го поздравил с голямо уважение и го помолил за прошка за своята лъжа, продиктувана от завистта. Освен това той му потвърдил, че онзи, който практикува щедростта, е способен най-малкото да отиде в някой небесен рай след смъртта си.

Този бодхисатва по-късно става онзи буда, който познаваме като Буда Шакямуни.

В сутрите често се казва, че трябва да се практикува щедростта. Има три вида щедрост: да се помага на другите с пари и всякаква друга материална помощ, да им се преподава будизма, т.е. да се разпространява учението и най-сетне, да направим така, че хората да изпитват симпатия към нас и да не се страхуват.

В заключение, ако искаме да станем буда един ден, първата стъпка е да започнем да практикуваме щедростта.