Меню Затваряне

За онова, което съществува, и онова, което не съществува


(Абхидхарма-самучая шастра)

[0675a21] 何等空相?謂若於是處此非有,由此理正觀為空;
若於是處餘是有,由此理如實知有,是名善入空性。如實知者,不顛倒義。
於何處誰非有?於蘊、界、處,常恒凝住不變壞法,我、我所等非有。由此理,彼皆是空。
於何處誰餘有?即此處無我性。此我無性,無我有性,是謂空性。故薄伽梵密意說言:有如實知有,無如實知無。

Какво означава „обликът е празен“? Това означава, че каквито и да са местата и нещата, те са нетрайни. Чрез този правилен възглед практикуващият може да наблюдава, че всички места и неща са празни.


Той може да наблюдава също, че освен тези места и неща има една „таковост“, която винаги е реална. Тогава казваме, че този човек е успял да разбере, че „природата ѝ е празна“[1]. Практикуващият, който наистина разбира тази таковост, повече няма да стане жертва на погрешни възгледи: той ще знае кое е вярно и кое – не.

Тази реална таковост е постоянна и проявява света на агрегатите и дванайсетте входа, които от своя страна не са реални. Тази дхарма е постоянна, никога няма да изчезне и проявява егото и всички неща, към които се привързва то и които не са реални.

Онзи, който е разбрал смисъла на гореизложеното, вижда, че всичко идва от тази същност, чиято природа е празна и винаги присъства във всички входове. Във никое свое проявление обаче тя не е привързана към собственото си съществуване. Нейната природа няма нито аз, нито свойства. Ето защо казваме, че природата ѝ е празна.

Това е най-тайното учение на Бхагаван[2], което се състои в това да знаем кое съществува реално и кое не съществува реално[3].


[1] Татхагатагарбха.

[2] Буда.

[3] Това, което не съществува реално, е онова, което е илюзорно.