Меню Затваряне

Как да приемем убежище в трите съкровища и да станем будисти?


Този текст е предназначен за онези, които биха желали да приемат убежище в трите съкровища: Буда, Дхарма и Сангха, и така да станат будисти, но нямат възможност да отидат до Тайван, за да участват в официалната церемония, организирана от Асоциацията на просветлените същества („True Enlightenment Practitioners Association“) в Тайпей.

В такъв случай всеки би могъл сам да организира собствената си церемония, а след това е достатъчно да попълни и изпрати формуляра на споменатата по-горе асоциация, за да получи своето удостоверение и будисткото си име.

Процедура за записване: След като самостоятелно извършите церемонията за приемане на тройното убежище, изтеглете и попълнете този формуляр. Приложете две скорошни снимки: прикрепете едната от тях към формуляра и напишете имената си на гърба на другата, след което изпратете всичко на адрес:

Correspondence Triple Refuge

9F, No. 277, Sec. 3, Chengde Rd.,

Taipei 103, Taiwan, R.O.C. (Тайван)

След извършване на съответната проверка асоциацията ще Ви изпрати по пощата удостоверението за тройно убежище с Вашето будистко име.

Церемония за приемане на тройното убежище:

Място: пред чист и достоен олтар, посветен на Буда, или пред статуя на Буда, украсена с тамян, цветя, лампи и плодове.

По време на церемонията трябва да се рецитират определени фрази и да се изразява уважение чрез коленичене и допиране на чело до земята, познато и като „прострация“.

I. Поздравяване на Буда и молба за присъствието на учител, който е способен да даде предписанията[1].

Приемам убежище в нашия учител Буда Шакямуни. “

[Повторете три пъти, като поздравявате Буда след всяко рецитиране, извършвайки прострация пред статуята му.]

[Поздравете три пъти Бодхисатва Сяо Пиншъ (или Бодхисатва Манджушри), като извършите прострации и мислите за бодхисатвата, когото сте избрали.

След това коленичете и произнесете следното с длани, събрани пред гърдите]:

Аз, (собствено име), учтиво моля почитаемия учител да удостовери, че съм приел тройното убежище. Като се опирам на Вашето състрадание, аз съм в състояние да приема тройното убежище и да стана ученик на трите съкровища. “

[Поздравете още веднъж чрез прострация.]

II. Молба за свидетелстването на благородните същества.

С тамян и цветя аз, (собствено име), се покланям доземи и почтително моля нашия учител Буда Шакямуни, върховния учител на света Саха; Буда Амитабха от Западната чиста земя на блаженството, наречена Сукхавати; Буда на медицината от Източната чиста земя на лапис лазули; следващия Буда, който ще дойде – Бодхисатва Майтрея, и всички буди от десетте посоки да ме напътстват със състраданието си и да свидетелстват, че приемам тройното убежище. “

[Повторете три пъти и поздравете тези същества след всяко рецитиране чрез прострация.]

С тамян и цветя аз, (собствено име), се покланям доземи и почтително моля да получа всички учения на предписанията на голямата и малките колесници, сутрите на трите колесници, дванайсетте нидани, както и пътищата на шраваките, пратиека будите и бодхисатвите, които водят до съвършеното осъзнаване на истинската дхарма и на бодхи на Буда и до дълбоките съкровища на будистката дхарма.

Нека благородните истини ни просветлят напълно. Аз се покланям доземи и искрено и съзнателно приемам убежище в трите съкровища! “

[Повторете три пъти и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

С тамян и цветя аз, (собствено име), се покланям доземи пред Бодхисатва Авалокитешвара, Бодхисатва Махастхамапрапта, Бодхисатва Манджушри, Бодхисатва Самантабхадра, безбройните велики бодхисатви и чисти същества от десетте посоки, почитаемия Упали, който помогна за съставянето на Виная, и всички будистки патриарси в Индия и Китай. Моля ви да ме напътствате със състраданието си, да свидетелствате, че приемам тройното убежище и нека всичко бъде в съответствие с обещанието ми. “

[Повторете три пъти и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

С тамян и цветя аз, (собствено име), се покланям доземи и почтително моля небесните същества, присъстващи на тази церемония на златната светлина, Бодхисатва Сканда, четирите небесни божества и Индра, осемте класа небесни същества, всички велики защитници на Дхарма, воините-пазители, божествата, които защитават тези, които спазват предписанията, и всички духове и призраци, които защитават Дхарма, да свидетелстват, че приемам тройното убежище и нека всичко бъде в съответствие с обещанието ми. “

[Повторете три пъти и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

Нека всички благородни същества присъстват на тази церемония, за да свидетелстват и да ме защитят в съответствие с моите обещания.

Приемам убежище в нашия учител Буда Шакямуни. “

[Повторете три пъти и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

III. Разкаяние и очистване.

„Всичките ми лоши деяния се дължат на невежеството, алчността и гнева без начало, породени от тялото, речта и ума.

Сега аз се разкайвам за всички тези деяния. “

[Повторете три пъти и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

IV. Приемане на трите убежища.

Аз, (собствено име), приемам убежище във всички буди, които са постигнали върховното и съвършено просветление, почитаемите същества на света, които са постигнали съвършените добродетели и мъдрост;

Приемам убежище в нашия учител Буда Шакямуни;

Приемам убежище в Буда Вайрочана, съвършеното тяло на радостта на Буда Шакямуни;

Приемам убежище в Буда Махавайрочана, чистото тяло на дхарма на Буда Шакямуни;

Приемам убежище във всички буди, намиращи се постоянно във всички светове на десетте посоки.

След като приех убежище във всички тези буди, от сега нататък никога няма да приема убежище в някой небудист. 

[Повторете три пъти със събрани длани и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

Аз, (собствено име), приемам убежище в ученията и наставленията на Буда;

Приемам убежище в ученията на освобождението, споделени между трите колесници;

Приемам убежище в съвършения път към състоянието на буда на голямата колесница;

Приемам убежище в прекрасните учения, изложени в сутрите;

Приемам убежище в дхармата на Буда, която се намира в световете на десетте посоки.

След като приех убежище в Дхарма, от сега нататък никога няма да приема небудистки учения. “

[Повторете три пъти със събрани длани и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

Аз, (собствено име), приемам убежище в благородните и достойни личности на голямата колесница и във всички бодхисатви на махаяна с правилен възглед.

Приемам убежище във всички просветлени бодхисатви, които са осъзнали върховната реалност;

И във всички бодхисатви, които имат правилен възглед и продължават да се учат;

И във всички просветлени бодхисатви в десетте посоки.

След като приех убежище в Сангха, от сега нататък аз ще приемам наставленията на Сангхата и никога няма да следвам небудистки учения. “

[Повторете три пъти със събрани длани и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

V. Даване на обещанията.

Аз, (собствено име), приемам убежище в Буда и никога няма да пропадна в пътя на ада във всичките си бъдещи животи.

Аз, (собствено име), приемам убежище в Дхарма и никога няма да пропадна в пътя на животните във всичките си бъдещи животи.

Аз, (собствено име), приемам убежище в Сангха и никога няма да пропадна в пътя на гладните духове във всичките си бъдещи животи. “

[Повторете три пъти със събрани длани и изпълнете прострация след всяко рецитиране.]

  1. „Колкото и многобройни да са чувстващите същества, давам обещанието да ги спася всички;
  2. Колкото и неизчерпаеми да са страданията, давам обещанието да ги изкореня всички;
  3. Колкото и неизмерими да са ученията, давам обещанието да ги изуча всички;
  4. Колкото и труден да е несравнимият път към буда, давам обещанието да го следвам докрай. “

[Изпълнете прострация след всяко обещание.]

Приемам убежище в Буда;

Нека всички чувстващи същества разберат великия път и проявят най-великия стремеж.

Приемам убежище в Дхарма;

Нека всички чувстващи същества открият съкровището на свещените писания и придобият мъдрост, огромна като океана.

Приемам убежище в Сангха;

Нека всички същества успеят заедно да напредват без препятствия в практиката.

VI. Връщане на ползите.

Каква прекрасна благословия е да можеш да приемеш тройното убежище! Връщам превъзходните и неизмерими заслуги и добродетели на всички чувстващи същества, които са в беда.

Дано скоро достигнат земята на буда на безкрайната светлина!

Почит за будите от миналото, настоящето, бъдещето и десетте посоки, за великите бодхисатви и за великото съвършенство на мъдростта. “

[Изпълнете една прострация]


[1] В нашата асоциация това е учителят Сяо Пиншъ, но ако предпочитате, можете да призовете, например, Бодхисатва Манджушри, като използвате неговото име при рецитирането.