Меню Затваряне

Коронавирусът: размисли за една тежка ситуация

Какво трябва да бъде нашето поведение, когато сме изправени пред тежка ситуация? Какво можем да направим? Сега ще отговорим на тези въпроси.

По време на тази санитарна криза при много хора се появиха различни отрицателни емоции, като при едни бяха по-леки, а при други – по-тежки, и когато сме обхванати от тези вътрешни терзания, често не знаем как да реагираме.

Срещу коронавируса са необходими определени предпазни мерки, а за да узнаем какви са тези мерки, трябва да се обърнем към специалистите, точно както, за да практикуваме правилно будизма, е необходимо да питаме учителите. Дори само по този начин вече можем да успокоим емоциите си. Всъщност страхът ни нараства все повече, докато сме затънали в незнание и несигурност. Освен това познанието ни дава възможност да помогнем и на другите, като разпръснем техните съмнения и безпокойство. Обратно, ако си останем в мрака на невежеството, не само че няма да можем да помогнем на другите, но ще допринесем за увеличаване на техните съмнения и страхове. Следователно е необходимо да разберем за какво става въпрос в действителност, независимо от фалшивите новини и хорските приказки.

Трябва също така да избягваме да говорим прибързано или да ползваме плашещи аргументи и да предпочетем благи и добронамерени думи, тъй като в противен случай ще предизвикаме у другите гняв, страх или омраза. Трябва да внимаваме и да не се заразим от един друг вирус – вируса на трите отрови: алчността, гнева и невежеството. Този вирус е много по-опасен от Covid-19, защото той всъщност вече е в нас.
Като практикуващи будизма трябва да неутрализираме тези три отрови, а за тази цел е необходимо по време на сегашната криза да проявяваме солидарност, добронамереност, както и особено внимание към нашето семейство. Необходимо е да излъчваме около себе си положителни мисли, да считаме другите за важни и достойни за уважение хора и да не ги насилваме да действат по определен начин. Въпреки че понякога може да имаме чувството, че не ни слушат, че ни упрекват за правилните съвети, които даваме, че сме се провалили или сме изгубили нещо, всъщност ние нищо не губим, тъй като сме разпространили около себе си енергията на щедростта и тя ще се носи като дъх на парфюм.

Ако практикувате будизма и в нормална ситуация сте вършили добро около себе си, не смятайте, че докато сте изолирани и не виждате никого, не можете да действате. Истината е, че будизмът се практикува във всеки един момент и при всякакви обстоятелства. Заради коронавируса мнозина от нас не могат да работят и така имат повече време за самите себе си: непрекъснато се дръжте правилно. Така например можете да поздравявате буда или да помните буда или да задълбочите познанията си за истината, да определите как да сте най-полезен за семейството си… Стига действията ви да са благотворни, не подбирайте онези, които ви харесват, за да отхвърлите другите: действайте за общото благо всеки път, когато обстоятелствата го позволяват, и считайте всяко живо същество за член на семейството си, защото всички тези същества в даден момент в някой от предишните ви животи са били във вашето семейство.

Пътят на практиката е път, по който напредваме безспир, а за да напредваме се нуждаем от състрадание, както и от правилно познание, реч и концентрация, за да можем да помогнем по най-ефикасния начин и да успокоим хората около нас. Излишно е да се подиграваме или да демонстрираме задоволството си от нещастието на другите. Кризата с коронавируса е един прекрасен момент, за да практикуваме щедростта и състраданието. Тогава хората, усещайки нашата добронамереност и нашата топлина, ще се почувстват по-близки до нас. За нас тази пандемия е една прекрасна възможност да практикуваме будизма.

Благодаря ви за вниманието!
АМИТОФО!