Меню Затваряне

Как да почистим кармата си?

Въпрос: Как по принцип можем да премахнем всички кармични семена, свързани със замърсяванията[1], когато сме в състояние на наблюдение, което не е свързано с езика?

 

Отговор: Има два вида семена: първият е свързан със замърсяванията, а вторият със самата карма. Семената на кармата не могат да бъдат отстранени, докато наблюдаваме мисловното съзнание. Те изчезват едва когато кармичните плодове реално се проявят. Нека уточним по този повод, че просветлените същества имат голямо предимство, тъй като плодът на тяхната карма може да бъде много лек, дори и ако първоначалното кармично семе е много тежко. Да си представим, че някой ви дължи много пари. След това този човек научава как да спечели много пари и започва да преподава на всички, които го желаят, как да станат богати. Методът, който използва, за да забогатее, е много ефикасен. Един ден вие отивате при този човек, за да ви научи как да спечелите много пари. Минава известно време. Вие спечелвате много пари благодарение на неговия метод. Бихте ли желали в този момент, човекът, който ви е научил на своя метод, да ви върне дълга? Вероятно ще му поискате да ви върне само една символична сума. Чрез този пример виждаме, че човекът е изплатил дълговете си с малки суми, нали така? По същия начин, ако в минал живот сте причинили зло някому, но в този живот сте постигнали просветлението, е възможно човекът, към когото имате кармичен дълг, уж случайно да поиска да изучава Дхарма от вас. Да предположим, че той знае, че имате дълг към него. В този живот той никога няма да ви поиска да изплатите всичко. В този случай вие може да сте извършили голям грях, но разплатата е лека.

Да вземем друг пример: някой среща много щедър последовател на будизма. Ако не му дари нищо, ще се почувства неудобно. Причината за това неудобство е, че в някой минал живот е имал дълг към този човек. Сега, след като го е срещнал, се чувства притеснен, без да знае защо. Другият човек също не помни какво се е случило в онзи минал живот, той го е забравил, но когато двамата се срещнат, те не изпитват добри чувства един към друг. Първият човек обаче иска да следва учението на Буда и се налага да учи с щедрия човек, на когото е станал последовател и с когото трябва да се държи учтиво. По-късно, когато постигне просветлението, той ще му благодари от дъното на душата си и техните отношения ще се променят още в този живот. Този пример също показва, че една тежка карма може да се трансформира благодарение на едно по-леко изплащане на дълга (Обърнете внимание, че това не действа за хората, които имат наистина много лоша карма и искат да изучават будизма. Причината е, че те не биха се чувствали удобно в тази среда). Всичко това означава, че сте премахнали част от лошата си карма.

Ако, без да искате, сте убили някой в минал живот, кармата на починалия ще се запише при него и при вас и по-късно, когато се съберат необходимите условия, дългът ще трябва да се плати. Ако срещнете този човек в сегашния си живот, по принцип той също ще ви убие, без да иска. Но да си представим, че в този живот сте постигнали просветлението. Този човек става ваш последовател, за да изучава Дхарма. Може би в началото няма да ви харесва особено, но тъй като вие ще преподавате истинската дхарма, той ще бъде принуден да учи с вас. По-късно ще постигне просветлението и ще се изпълни с радост. Недоволството от миналия живот ще изчезне. Така кармичното ви семе ще изчезне в този момент. Но преди това да се случи, този човек би могъл най-много да ви охули. Ако смъртта беше причинена неволно от някой обикновен човек, той щеше да е принуден да плати с един от своите животи. В света на дхарма, както в нашия свят, нещата се случват по-подобен начин: вие трябва да връщате дълговете си с лихвите. Ето обяснението за кармичните семена: те ще изчезнат, когато се осъществят кармичните плодове.

За сметка на това семената на замърсяванията могат да бъдат премахнати с мъдростта, когато наблюдаваме нашия ум. Онзи, който има много добро ниво на медитация, може да премахне семената на замърсяванията, като наблюдава своя ум, когато последният действа, без да е свързан с езика. Неговата концентрация трябва да е отлична, иначе ще му бъде почти невъзможно да премахне тези семена благодарение на мъдростта. Ето защо често препоръчвам тези семена да се отстраняват благодарение на наблюдение на ума, когато последният е свързан с езика, защото в това състояние е по-лесно манас да бъде убеден по време на вашите анализи.

Все пак, при практиката за постигане на анутпатика дхарма ксанти бодхисатвата, който иска да премахне замърсяванията, трябва да използва езика, за да прави анализите си. За сметка на това използването на езика не пречи на бодхисатвите по време на медитацията. За тях това не е препятствие и по пътя на освобождението. Практиката за постигане на анутпатика дхарма ксанти се състои в премахването на семената на замърсяванията, тъй като всички тези семена са висши смущения, породени от невежеството относно принципа без начало. Тези висши смущения, породени от невежеството относно принципа без начало, са много фини и деликатни дхарми. Ако не можем да ги анализираме чрез езика, е невъзможно да ги премахнем. Ето защо един бодхисатва има нужда да използва езика при практиката за постигане на анутпатика дхарма ксанти. Малко по малко той преодолява трудностите си да различи истинската природа на безбройните феномени на света. Все пак трябва ли да се пребивава в състояние без използване на езика по време на медитация, за да се премахнат замърсяванията? Това зависи от човека. Зависи и за какъв вид замърсяване става дума. Например замърсяването на мисълта, което не позволява да се разберат определени неща, е кармично семе, а другият вид замърсяване е неспособността да се различи истинската природа на безбройните феномени на света, която е препятствие пред познанието[2]. В този случай не става дума за семе. Днес нямам достатъчно време, за да ви обясня всичко това подробно.

(Откъс от книгата „Нежният дъжд на нектара на Дхарма„)

[1]Замърсявания, свързани с егото: неудобства, причинени от силното привързване към света на желанието: желания за петте агрегата, петте удоволствия на желанието, желанието за пребиваване в състояние на медитация, желанието за притежаване на свръхестествени сили, желанието да се стане небесен обитател.

[2] Невежеството относно принципа без начало по отношение на света на дхарма, което пречи да се разбере реалността на татхагатагарбха, е препятствие пред човека, който желае да постигне мъдростта, праджна.