Меню Затваряне

Трудно е да срещнеш истинското учение

(Агама сутра)

Един ден Ананда попита Буда каква е вероятността някой да срещне истинското учение.

Тогава Буда се обърна към всички монаси:

„Представете си, че цялата земя е покрита от океана. Една сляпа костенурка, която живее много дълго, показва главата си над водата на всеки сто години. Представете си и парче дърво, което се носи по повърхността на океана, а вълните непрестанно го подмятат наляво-надясно. В него има процеп. Каква е вероятността костенурката да провре главата си през този процеп?“


Ананда отговори:

„Това е почти невъзможно, защото костенурката е сляпа, а парчето дърво мърда на всички страни!“

Буда продължи:

„Да, наистина това е почти невъзможно, но все пак има някаква възможност, защото костенурката живее много дълго и един ден главата ѝ би могла да се провре през този процеп. За сметка на това човешкото същество има още по-малко шансове да чуе учението на Буда, защото поведението му не е правилно и винаги гледа интереса си. То убива днес, за да се нахрани утре, но в следващ живот ролите ще се разменят и съществото ще бъде изядено на свой ред. Онзи, който е голям и силен, тормози малките и така извършва лоши действия и натрупва лоша карма. Накрая ще се озове в трите лоши пътя на прераждане и когато най-после успее се измъкне и да стане отново човек, лошите му навици много бързо ще го върнат обратно в ада или ще се роди като гладен дух или животно. И дори да чуе учението на Буда, не е сигурно, че ще му повярва и че ще пожелае да го приложи на практика. Много е трудно да се срещне учението и да се практикува то.“

Буда добави:

„Ученици, след като срещнахте истинското учение, трябва да продължите да практикувате упорито, за да се развържете всички възли и да получите мъдростта на освобождението.“

Така Буда завърши обяснението си и всичките му последователи, след като чуха думите му, останаха много доволни и обещаха да ги приложат на практика.

От тази история можем да заключим, че ако днес имате възможност да чуете учението на Буда, трябва да се възползвате от това, за да го приложите на практика, защото шансовете отново да се окажете в същата ситуация са по-малки от шансовете на костенурката да провре главата си през процепа в парчето дърво. Буда дори предсказва, че много учители ще използват името на будизма, за да преподават идеи и практики, които нямат нищо общо с истинското учение. Често това са методи, присъщи на индуизма, като може да се стигне дори до сексуални практики, които не само че ще ви отдалечат от истинското учение, но и може да застрашат здравето и живота ви. Трябва да се внимава и с медитативните техники, тъй като те съвсем не са еквивалентни една на друга, а и така или иначе медитацията е само един от аспектите на будистката практика. Много по-важно е да започнем с практиката на щедростта и да напредваме стъпка по стъпка, за да избягваме лошите изненади.