Меню Затваряне

Будизмът не е интелектуална игра или някаква интересна философия!

Будизмът е учение за реалността на дхарма, реалността на света и за това, че всяка мисъл, дума и действие има своите последствия и определя онова, което ще ни се случи по-късно. В този смисъл е от изключително значение наистина да практикуваме, т.е. да пречистваме нашите мисли и оттам нашите думи и дела, да реагираме правилно във всяка една ситуация и никога да не причиняваме вреда на нито едно живо същество.


Всичко това, разбира се, е трудно и изисква концентрация, самоконтрол, правилен възглед и т.н. и в никакъв случай не е достатъчно да си развиваме някакви теории и философии, за да го постигнем. В същото време не бива и да се отчайваме – всяко нещо се постига постепенно чрез системно полагане на усилия, а Буда ни е оставил достатъчно напътствия и методи. Нужно е просто да обмисляме внимателно нещата и винаги да си задаваме въпроса дали онова, което правим, ни привързва още повече към Самсара като сексуалните практики и изобщо стремежа към удоволствия или напротив успяваме да намалим привързаността си и да оставаме спокойни независимо от случващото се с нас и около нас.

Нещата са свързани и няма как да се отдаваме на пороци и в същото време да претендираме, че имаме правилно разбиране или дори напредък в будистката практика, както това правят някои лами или ринпочета и никакви обяснения или извинения не могат да променят тази простичка истина. В този смисъл трябва да внимаваме много на кого се доверяваме и никакви персонални симпатии или положителни усещания не са достатъчни, за да повярваме безрезервно някому.

Нека не забравяме, че според написаното в сутрите е много лесно за човек да се прероди в някой от трите лоши пътя, т.е. в ада, като гладен дух или като животно и затова е необходимо да внимаваме много и да не следваме погрешни учения. Пак да повторя, че не искам да налагам никому вярата в прераждането, но все пак това е много основен постулат за всеки, който поне малко се интересува от будизъм, така че ако чуете някой да се съмнява в прераждането или да го отрича, можете да сте сигурни, че въпросният човек не е будист. В това няма нищо лошо, разбира се, освен ако въпросното лице не се представя за напреднал будист или дори лама или ринпоче, в който случай нещата стават доста абсурдни.

Същото важи и за спазването на будистките предписания – да не се пие алкохол, да не се яде месо и да не се прелюбодейства, както и много други. Разберете ме правилно – на всеки начинаещ може да му се случи да наруши някое правило и това не е страшно, но няма как да нарушаваме правилата и да претендираме, че сме много напреднали учители – просто е смешно, но и толкова тъжно в същото време!

АМИТОФО.