Меню Затваряне

Будистките предписания

Петте основни предписания, които трябва да се спазват от всеки, който желае да се прероди отново като човешко същество, са:

1. Да не се убива (човешки същества).

2. Да не се краде.

3. Да не се осъществяват неуместни сексуални контакти. Една сексуална връзка трябва да се основава на живот на семейни начала при спазване на взаимна вярност. Всеки друг вид сексуални отношения като оргии, кръвосмешение, размяна на сексуалните партньори, зоофилия, честата смяна на партньорите и др. се счита за неуместен.

4. Да не се лъже. За лъжа се смята да се каже нещо, което не е вярно; да се скрие от някого информация, която може да му помогне да избегне някоя опасност; да се разкаже дадена история по два различни начина на двама различни събеседници.

5. Да не се приемат вещества, оказващи отрицателно въздействие върху ума като алкохол, цигари или наркотици.

Десетте основни предписания на бодхисатвите, които трябва да се спазват от всички, които искат да вървят към просветлението и един ден да станат буди:

1. Да не се убиват живи същества, нито да караме някой друг да убие вместо нас.

2. Да не се краде, нито да караме някой друг да открадне за нас.

3. Да не се осъществяват неуместни сексуални контакти. На един бодхисатва е позволено да има сексуални отношения в рамките на онова, което се счита за уместно в будизма. За сметка на това всякакъв вид неуместен сексуален контакт е забранен, като е забранено дори желанието за него – всяко пожелаване на неуместна сексуална връзка вече е нарушение на обета.

4. Да не се лъже. За лъжа се смята да се каже нещо, което не е вярно; да се скрие от някого информация, която може да му позволи да избегне някоя опасност; да се разкаже дадена история по два различни начина на двама различни събеседници; да се поиска от някого да излъже вместо нас.

5. Да не се приемат вещества, оказващи отрицателно въздействие върху ума като алкохол, цигари или наркотици.

6. Да не се злослови по отношение на монасите. Забранено е да се говорят лоши неща за другите монаси. Може да се подчертаят някои от техните грешки, но не и да се хулят самите те.

7. Да не се проявява горделивост, т.е. да не се опитваме да се покажем по-добри и по-висши от другите.

8. Да не се проявява скъперничество. Последното може да бъде материално или духовно. Едни проявяват скъперничество по отношение на парите си или материалните си придобивки. Други го проявяват по отношение на своите знания (тук по-специално става дума за познанията относно истинското учение на Буда). Всичко това е забранено! Освен това за скъперничество се счита продажбата на нискокачествени продукти, за които се претендира, че са с добро качество…

9. Да не се гневим. Да се разгневяваме лесно или да се опитваме да провокираме нечий гняв, като обиждаме или удряме някого…

10. Да не се злослови срещу трите съкровища (Буда, Дхарма, Сангха). Без предварително да сме проверили, да разпространяваме идеята, че трите съкровища са погрешни концепции.