Меню Затваряне

История за двама братя

(Агама сутра)

Буда започна да говори пред своите ученици:

„Преди много калпи имаше двама братя, които практикуваха будизма. По-големият се справяше наистина добре и бързо стана архат. По-малкият пък беше много умен и успя да изучи всички сутри. Министър-председателят на тази страна много го ценеше и му предложи да стане ръководител на големия манастир, построен от него. Тогава малкият брат каза на министър-председателя:

„Моят брат постигна четвъртия плод на архат и ако го поканите в манастира, всички ще извлекат голяма полза от това.“


Министър-председателят се съгласи и покани големия брат да живее в манастира.

Един ден, министър-председателят подари плат с отлично качество на нашия архат, който обаче нямаше нужда от него и го даде на брат си. Скоро след това министър-председателят подари плат и на малкия брат, но този плат определено не беше толкова хубав. Тогава малкият брат започна да си мисли, че министър-председателят се отнася по-добре с брат му отколкото с него и започна малко да завижда. След известно време, министър-председателят подари килим на архата, който отново го даде на брат си, останал този път без подарък. Тогава малкият брат започна силно да завижда на брат си и дори се разгневи. Той взе килима и отиде да види дъщерята на министър-председателя, като ѝ каза:

„Баща ти вече не ми говори и се чудя какво ли е казал или направил брат ми. Давам ти този килим и искам, ако баща ти те попита кой ти го е подарил, да кажеш, че е брат ми.“

Дъщерята на министър-председателя му отговори:

„Няма да оклеветя един архат.“

Тогава малкият брат я заплаши:

„Ако не го направиш, повече никога няма да говоря с теб и няма да съм ти приятел.“

В резултат дъщерята на министър-председателя направи онова, което беше поискано от нея.

Скоро след това, министър-председателят забеляза, че килимът, който беше подарил на архата, е при дъщеря му и реши, че последният ѝ го е дал, за да я прелъсти.

Един ден големият брат отиде да се срещне с министър-председателя, но последният нямаше желание да говори с него. Архатът притежаваше свръхестествени сили и веднага разбра какво се е случило. За да попречи на министър-председателя да го оклевети и така да се озове в някой от лошите пътища на прераждането, той полетя в небето, а след това демонстрира осемнайсетте свръхестествени способности. Тогава министър-председателят си даде сметка, че пред него стои истински архат. Той се изповяда и поиска прошка, а след това разпита дъщеря си и научи цялата история. След това прогони дъщеря си и малкия брат от царството.“

Буда добави:

„Този завистлив малък брат бях аз. Заради грешката си се озовах в ада и много страдах там. За съжаление, лошите последствия не спряха дотам и дори днес има хора, които ме клеветят. Следователно трябва много да се внимава в живота и ако не сте сигурни за нещо, изобщо не го казвайте. И най-вече никога не критикувайте и не говорете за другите с едничката цел да облагодетелствате самите себе си.“

От тази история разбираме, че привързването към репутацията и богатството ни заслепява и рискуваме да оклеветим истинските светци. Завистта също е сериозен източник на проблеми и ни пречи да излезем от цикъла на прераждането.

Нека завършим с един лесен въпрос: можете ли да вземете парите си в следващия си живот и ако не можете, защо толкова държите на тях?