Меню Затваряне

Практиката е като парче дърво в река

(Агама сутра)

Един ден Буда вървял с петстотин свои ученици покрай една река, когато видял дънер във водата. Дънерът ту потъвал, ту изплувал, подхвърлян насам-натам от теченията. Освен това вълните непрекъснато го издигали нагоре и го сваляли надолу.

Като видял това Буда казал:

„Практиката е като това парче дърво. Понякога се издигате, а понякога слизате надолу.


Случва се да стоите на място и да не можете да напреднете. В един живот се качвате в някой небесен рай, а в друг слизате в ада. Всичко това се дължи на факта, че нямате цел и посока. Ако някой ви покаже пътя, ще избегнете всички тези вълни и ще се озовете в големия океан.

Но какъв е този път?

Това е Благородният осмократен път: 1. Правилен възглед. 2. Правилно мислене. 3. Правилна реч. 4. Правилно поведение. 5. Правилен занаят. 6. Правилно усилие. 7. Правилно внимание. 8. Правилна концентрация.“

От всичко това можем да заключим, че ако отидем в някой небесен рай, вероятно ще сме щастливи, но рано или късно ще бъдем принудени да слезем надолу и можем дори да се озовем в някой от низшите пътища. Казано иначе, не притежаваме правилно познание, ако си мислим, че щом попаднем в някой небесен рай, това е краят: всъщност това е само един етап от нашите прераждания и в никакъв случай не е крайната цел на нашата практика. Изключително важно е да внимаваме за нашето поведение, думи и мисли и по този начин да следваме Благородния осмократен път, за да напредваме стъпка по стъпка към освобождението. Нашата асоциация скоро ще публикува статия за Благородния осмократен път и ви препоръчваме да я прочетете.