Меню Затваряне

Защо Буда идва в света на хората?


Цитат:

Буда му каза: „Махамати, татхагатагарбха държи в себе си причината за доброто и злото и всички форми на съществуване са породени от нея. Като един актьор тя приема най-различни форми и е лишена [в самата себе си] от аз и от всичко, което принадлежи на аз.“
Ланкаватара сутра, глава 4

佛告大慧:「如來之藏,是善不善因,能遍興造一切趣生,譬如伎兒變現諸趣,離我我所;」《楞伽經》卷 4

Коментари:

Буда основно идва в света на хората, за да преподава и разкрива реалността на света на дхарма, осмата виджнана, татхагатагарбха. Буквалният смисъл на санскритската дума „татхагатагарбха“ (контейнер на буда, ембрион на буда, същност на буда) е „утробата на така дошлия“. Tя е изначалното съзнание на всички чувстващи същества.

Татхагатагарбха е виджнаната „семе“: татхагата + гарбха – матрицата, която складира семената от еона без начало. От тези семена се пораждат всички дхарми; така татхагатагарбха е коренът, от който зависят всички дхарми, за да се проявят.

Освен това, в трактата Махаяна-самграха на бодхисатвата Асанга ние четем, че „В агамата на махасамгиките, тя е наречена корен-съзнанието (мулавиджнана): тя също е обозначена с този синоним. Така, дървото (врикша) зависи от своя корен (мула)“, а в коментарите (Махаяна самграха бхашя) на бодхисатвата Васубандху се уточнява, че „При махасамгиките, тя се нарича съзнание корен. Както дървото зависи от своя корен, складиращото съзнание е първата причина (мулахету) за всички съзнания. По същия начин коренът на дървото е причината за листата…, а без корен листата не биха съществували.“

Корените на дървото пораждат и поддържат филизите, стъблата, клоните, листата и т.н. по същия начин, по който татхагатагарбха (алаявиджнана) поражда и поддържа другите седем виджнани (съзнания). В природата корените на дърветата са скрити под земята и не се виждат на повърхността. По същия начин алаявиджнана е частта от ума, за която обикновените хора не си дават сметка и не могат да наблюдават заради своето изначално невежество (авидя, което означава „невежество без начало“, неправилната интерпретация на природата на реалността) и все пак тя поражда другите седем съзнания; без нея тези съзнания не могат да съществуват. Всички кармични семена, независимо дали са чисти или замърсени, се складират там, без да се прави разлика, еднакво и завинаги, което позволява законът за причинно-следствените връзки да се изпълни за всички същества.

Тази алаявиджнана, която е свободна от гореспоменатите феномени, този ум, наречен татхагатагарбха, кара да узреят всички семена, които са складирани в него, в зависимост от техните условия, за да ги прояви като кармични плодове. Той е вечно неопределен (неутрален) във всички състояния, в които се намира; така той успява по справедлив начин да складира и поддържа всички семена от миналите ни животи и да създаде бъдещите ни животи. Ако не придобием правилните будистки познание и разбиране за заслугите и добродетелите на татхагатагарбха, ще ни хрумват всякакви погрешни небудистки идеи и дори ще им повярваме.

Основната причина Буда да дойде в света на хората е да преподава и разкрива реалността на света на дхарма, осмата виджнана, татхагатагарбха, за да могат всички чувстващи същества да имат възможност да се просветлят и да поемат по пътя, който ще ги отведе до нивото на буда.

「論曰:復次,摩訶僧祇部阿含中,由根本識別名,此識顯現,譬如樹依根。釋曰:此識為一切識因故,是諸識根本。譬如樹根,芽、節、枝、葉等所依止說名樹根。若離此根,芽等不成,此識為餘識根本亦爾。」《攝大乘論釋 卷第二》