Меню Затваряне

Как са възникнали животът и вселената?


Вселената и животът на чувстващите същества идват от един определен ум, осмата виджнана (татхагатагарбха), както ни учи Буда. Природата на татхагатагарбха е постоянна и не познава раждането и смъртта. Кармичните семена, складирани в татхагатагарбха, са спящи и остават там, докато не дадат кармичния си плод веднага щом се съберат всички необходими условия.

Целият свят или по-точно „феноменалният свят“ е породен от колективната карма, т.е. от кармичните семена в осмите виджнани на всички чувстващи същества. С други думи, всички феномени са проявления на този ум, който наричаме татхагатагарбха.

Буда ни учи, че за да живеем здравословно, благополучно и дълго, „складовото съзнание“, татхагатагарбха, трябва да съдържа в себе си кармичните семена на дълголетието, а за да натрупа тези кармични семена, човек трябва активно да практикува добродетелни действия, като изброените по-долу.

  1. Да се въздържаме да пораждаме кармата на убийството, независимо дали физически, словесно или дори само мислено, и да разубеждаваме другите да мислят за убийство и насилие, както и да предприемат действия в този смисъл.
  2. Да премахваме всякакви мисли или действия за самоубийство и никога да не подтикваме умишлено някой да посегне на живота си поради сериозно заболяване.
  3. Да възхваляваме чистото и благородно действие да не се убива.
  4. Когато се срещнем с други хора, които мислят да извършат убийство, да ги научим да осъзнават егоистичните си мисли и да ги предупредим за кармичните последици от подобни мисли.
  5. Ако е възможно, да спасяваме невинните от смърт, като им помагаме да се защитят или като ги освобождаваме, включително животните.
  6. Да утешаваме чувстващите същества и да им помагаме да преодоляват страданията и страха от смъртта.
  7. Да изградим ясен ум, освободен от всякакви предразсъдъци, и да предприемаме действия с най-чистото намерение да подкрепим онези, които страдат, и да им помогнем да намерят щастието.
  8. Да култивираме нагласата да се отървем от страданията и да избягваме пораждането на егоистични желания и искрено да желаем доброто на другите.
  9. Да даряваме редовно храна на нуждаещите се с намерението да ги нахраним и да ги спасим.
  10. Да се покаем искрено за всяко извършено убийство и да се закълнем никога повече да не убиваме.

Татхагатагарбха ще складира чистите кармични семена, придобити чрез посочените по-горе действия, и чувстващото същество ще получава плода на дълголетието в продължение на много животи в бъдеще, когато се съберат необходимите условия.

Има една френска поговорка, която гласи „които си приличат, се привличат“. Забелязали ли сте, че хората, които споделят едни и същи предпочитания или имат сходни интереси, нагласи и ценности, често са привлечени един към друг и преследват сходни цели в живота? Този феномен е доста красноречив. От друга страна, в Йогачарабхуми шастра четем, че „физическите обекти като къщите или личните вещи са свързани с индивидуалната карма, докато географските обекти като реките и планините идват от колективната карма. Кармата на множество същества се обединява, за да формира и обуслови споделеното физическо местообитание, в което живеят чувстващите същества.“

Тъй като татхагатагарбхите (в които се съхраняват кармичните семена) ще породят вселената в съответствие с колективната карма на чувстващите същества, създанията със сходни нагласи и чувства и еднакви заслуги ще бъдат събрани заедно, за да създадат нова планета или дори малко семейство. Жителите на другите планети във вселената не притежават задължително същите склонности, като хората, които живеят на Земята. Ето защо те заедно са създали други планети, като онези, на които живеят небесните същества.

Когато се съберат необходимите условия, кармичните семена, складирани в татхагатагарбха, ще дадат плод съгласно закона на причинно-следствените връзки. Така истинската реалност на живота ще бъде проявена от осмата виджнана (татхагатагарбха) и вселената ще се породи от осмите виджнани на всички чувстващи същества с подобна колективна карма.