Меню Затваряне

Основни уроци на школата Чан


В Лотосовата сутра Буда ни уверява, че всяко чувстващо същество има потенциала да види истината и един ден да стане буда. В първия том на сутрата той казва: „Трябва да знаеш, Сарипутра, че от самото начало дадох обещанието да позволя на всички живи същества да ми бъдат равни, без никаква разлика.“

Затова Буда ни предлага различни методи за практика, за да може всеки да напредне по пътя.

Китайската поговорка „мъдрецът сочи луната, а глупакът гледа в пръста му“ всъщност идва от древните патриарси на Чан будизма. Луната символизира върховната истина, а пръстът – средствата, които учителят ще използва, за да накара ученика си да разбере най-дълбокия смисъл на учението. Но нито едно средство, дума или обяснение не е самата истина, както една карта на съкровище не е самото съкровище. Всяко едно от тях може да ни помогне на напреднем, но това е всичко.

Будистките термини са подбрани така, че да могат да се предават идеи и да се изразяват значения или специални условия в будизма. Можем да сравним будистките методи с чистачките на кола: те почистват стъклото, за да можем да виждаме навън, а по същия начин будистките методи ни позволяват да успокоим ума си и да запазим концентрация, за да можем да наблюдаваме. Така можем да съзерцаваме петте агрегата, дванайсетте входа и осемнайсетте функции и да напредваме стъпка по стъпка, за да срещнем истинското си аз, осмото ни съзнание (алаявиджнана, татхагатагарбха) и да се просветлим.

Сериозните практикуващи ще спазват будистките предписания и ще се въздържат от живот, изпълнен с желания и чувствени наслади. Това е единственият начин, за да успеят да запазят ума си ясен и чист и да напреднат по пътя, по който ще срещнат върховната истина, която е отвъд петте агрегата, дванайсетте входа и осемнайсетте функции, истината, на която ни учи Буда. За да постигнат тази цел обаче, усърдните практикуващи трябва да се научат ясно да различават петте агрегата, дванайсетте входа и осемнайсетте функции.

С цел да им помогнем предлагаме тук следните пояснения:

  • Петте агрегата: казва се, че един „човек“ е продукт на петте агрегата (скандхи) на формата (например човешкото тяло), усещанията (емоции и чувства), възприятията (първоначалното разпознаване или идентифициране на даден обект), процеса (наричан и агрегат на образуването, който ни позволява да „функционираме“) и седемте първи съзнания (виджнани), които включват съзнанията, отговарящи на петте сетива, мисловното съзнание и манас. Заедно тези агрегати съставляват съвкупността от физическото, умственото и емоционалното съществуване на едно чувстващо същество.
  • Дванайсетте входа: това са шестте външни и шестте вътрешни входа. Шестте външни входа, които наричаме също корени на съзнанията, са очите, ушите, носът, езикът, тялото и манас. Шестте вътрешни входа, които наричаме също обекти на корените на съзнанията и които им съответстват, са формата, звукът, миризмата, вкусовото усещане, контактът и дхармата (ментален феномен). Контактът между даден корен и неговия обект води до пораждането на съответното съзнание (виджнана): зрението, слуха, обонянието, вкуса, осезанието и мисловното съзнание:
Корени на съзнанията Обекти на корените на съзнанията Съзнания
око + форма = зрение
ухо + звук = слух
нос + миризма = обоняние
език + вкусово усещане = вкус
тяло + контакт = осезание
манас + дхарма = мисловно съзнание
  • Осемнайсетте функции са елементите, чрез които се поражда сетивният опит, както и умственото функциониране. Те са шестте корена на съзнанията, обектите на шестте корена на съзнанията и шестте съзнания, породени от първите две (вж. таблицата по-горе).

Всъщност всичко, което току-що описахме, се случва във всеки един момент за всяко същество, но ние не осъзнаваме този процес. Отсега нататък обаче, благодарение на предложените обяснения, всеки един ще може да различи и наблюдава по време на своите ежедневни дейности петте агрегата, дванайсетте входа и осемнайсетте функции.

С тези основни уроци от първото завъртане на колелото на дхарма ще успеем да напреднем към учението на второто завъртане и да се запознаем със сутрите на праджнапарамита (Диамантената сутра, Сърдечната сутра и др.), където Буда говори изключително за характеристиките на истинския „ум“, истинското аз, което няма форма и не е дуално (алаявиджнана, татхагатагарбха).

С помощта на Буда практикуващите могат да се просветлят внезапно, като осъзнаят истинската реалност (алаявиджнана) и придобият праджна (мъдростта, която се получава с узнаването на истината), при условие че имат правилно интелектуално разбиране за алаявиджнана и добра способност за концентрация и наблюдение.