Меню Затваряне

Проповедта на цветето (първа част)


Методът „без метод“ на традицията чан

(кит.: Умън гуан ; 無門關)

Цитат:

„Веднъж, пред множество, дошло да чуе учението на върха на лешоядите, Буда показа едно цвете. Единствено почитаемият Кашяпа леко се усмихна.

Тогава Буда каза:


„Аз притежавам съкровище, което съдържа окото на правилната дхарма, прекрасното сърце, съответстващо на нирвана, върховната реалност без форма, прекрасния и фин метод на дхарма. Този метод не почива на думите или буквите и се предава отделно, извън писанията. Аз го поверявам на почитаемия Махакашяпа. “ Умън Гуан

【世尊昔在靈山會上,拈花示眾,是時眾皆默然,惟迦葉尊者破顏微笑。世尊云:吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳。付囑摩訶迦葉。】無門關

Коментари:

Просветлението се постига с една мисъл, която съдържа мъдростта на освобождението и която изисква владеенето на определено ниво на медитация. Благодарение на тази мисъл се разбира произходът на живота на чувстващите същества.

За да се просветлим, ние първо трябва да практикуваме метода на съзерцателния чан: медитация в движение. Следователно е необходимо да следваме напътствията на наистина просветлен учител, за да можем да практикуваме правилно този метод. След като се просветлим, ще си дадем сметка, че природата на буда не се придобива чрез практиката, защото тя е присъща на всички чувстващи същества. Естествено, няма метод, който да позволява тя да се придобие. Това е точно онова, което древните патриарси често са казвали за принципа на чан: „Методът на дхарма е без метод. “

Преди да се просветлим, ние се стремим към просветлението и е необходимо да следваме методите на чан. След като се просветлим, ние ще открием, че дори природата на просветлението е присъщо празна и спокойна, защото ще си дадем сметка, че собствената природа на всички методи на чан е също празна и спокойна (защото тя произтича от природата на буда). Самият чан не говори за просветление; той указва таковостта (кит.: 真如). Думата „просветление“ просто служи, за да опише факта, че някой е намерил таковостта. Въпреки че чан и просветлението наистина съществуват и са валидни, те не са нещо материално, изработено от хората, и няма как да бъдат показани или доказани на останалите. Следователно е еднакво неправилно да се казва, че има или че няма просветление. Това означава, че думите, които се използват, за да се опише истинското аз, не съответстват на истинското аз, но без тях ние никога няма да успеем да намерим истинското аз.

Истинската същност на просветлението е просто мъдростта, постигната чрез мисълта, която открива истинското аз (кит.: 一念相應慧). Всяко „просветление“, което не е внезапно, не е истинско просветление. Освен това, изводите, до които се достига чрез дискусия или словесни анализи, нямат връзка с просветлението. Просветлението се случва внезапно въз основа на задълбочената и усърдна практика на метода на чан. Всъщност няма постепенно просветление (кит.: 漸悟), а единствено внезапно просветление (кит.: 頓悟). Ние трябва да практикуваме постепенно, за да можем да постигнем внезапното просветление, но няма как да постигнем постепенно просветление. Защо? Ако внезапното просветление се постига чрез постепенно натрупване на усилията, когато в бъдеще тези обусловени усилия постепенно се разпръснат, това просветление ще изчезне. Така таковостта няма как да се постигне с постепенна практика, защото никой метод не позволява това.