Меню Затваряне

Различните етапи от поздравяването на Буда


Преди всичко трябва да се постави и поддържа споменът за Буда в ума. Когато поздравявате Буда, трябва да изпълнявате движенията съвсем бавно и да ги разграничавате грижливо.

Даденото тук описание е примерно и са възможни леки вариации. Важното е да сме искрени и непрестанно да помним Буда.

  1. Заставаме с длани, допрени една до друга пред гърдите, краката са на ширината на раменете, а погледът е върху върховете на пръстите на двете ръце.
  1. Дясната ръка първа се спуска надолу, като оставяме лявата ръка пред гърдите. Бавно се навеждаме, докато дланта на дясната ръка докосне земята пред дясното коляно. Подпираме се на изпънатата ръка и отпускаме двете колена на пода. След като коленичим, протягаме лявата ръка и опираме дланта ѝ в центъра на килимчето. Дясната длан се премества, за да застане симетрично на лявата, като оставяме около 15 см между тях.
  2. След това се навеждаме напред, за да опрем челото си в пода. Важно е да допрем именно челото, а не темето си, като тазът остава залепен за краката и не се повдига нагоре.
  3. След това свиваме двете си длани в юмрук, завъртаме ги така, че дланите да сочат нагоре и разтваряме пръсти. Обратната на дланта част на ръката е залепена за пода.
  4. След това завъртаме дланите си обратно и бавно вдигаме глава. Щом изправим торса си, прибираме дясната ръка пред дясното коляно.
  5. Прибираме дланта на лявата ръка пред гърдите и се изправяме бавно, като се подпираме на дясната ръка. Накрая завършваме в същата позиция като в началото, като дланите се допират пред тялото, а то е напълно изправено.