Меню Затваряне

Сърдечната сутра


„Следователно в пустотата[1] няма форми, няма усещания, няма възприятия, няма образувания и няма съзнания; няма очи, уши, нос, език, тяло или мисловна способност (манас); няма форма, звук, миризма, вкусово усещане, контакт или мисловен обект (дхарма); няма съзнание на зрението, нито други съзнания, нито дори мисловно съзнание.“


Петте агрегата и осемнайсетте елемента ги няма във върховната реалност.

《心經》

「是故空中無色,無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、聲、香、味、觸、法;無眼界,乃至無意識界。」

實際理地裡無五蘊與十八界

Коментари:

След като се срещне с истинското си аз, татхагатагарбха, бодхисатвата може да придобие трите групи добродетели – добродетелта на тялото на дхарма, добродетелта на праджна и добродетелта на освобождението.

„Добродетелта на тялото на дхарма“ се отнася до добродетелта, която бодхисатвата поражда, след като намери татхагатагарбха. Тя му позволява директно да наблюдава и съзерцава местоположението на истинската същност, която действа на същото място и по същото време като агрегатите, сетивните входове и съответните им обекти на съзнанията[2].

„Добродетелта на праджна“ се отнася до добродетелта на мъдростта, която се проявява, след като бодхисатвата се е срещнал с татхагатагарбха. Тя се нарича основна неконцептуална мъдрост и е известна и под името „познаване на общия принцип“.

Когато бодхисатвата лично е открил татхагатагарбха, той знае, че вътрешно чистата нирвана, а именно татхагатагарбха, е истинското аз. Нито агрегатите, нито сетивните входове и съзнанията, свързани с всеки от тях, нито техните обекти са истинското аз. Следователно той ясно вижда, че петте агрегата не са постоянни и следователно са празни. Бодхисатвата ще придобие „добродетелта на освобождението“, след като се освободи от трите свята.


[1] Друго название на татхагатагарбха, чиято природа е празна.

[2]

Сетивни входове Обекти на съзнанията Съзнания (виджнани)
око + форма = зрение
ухо + звук = слух
нос + миризма = обоняние
език + вкусово усещане = вкус
тяло + контакт = осезание
манас + дхарма = мисловно съзнание