Меню Затваряне

Щастие и страдание


Сутра на великия барабан, том 1:

В този момент Буда се обърна към четирите групи със следните думи: „Ако има съществуване, има страдание и щастие; ако няма съществуване, няма нито страдание, нито щастие; следователно блаженството на нирвана произтича от това, че сме свободни от страдание и щастие.“

Коментари:

Първото учение на Буда се отнася до пътя на шраваките — малката колесница — който позволява да се стане архат и да се влезе в нирвана без остатък. За да се напредва по този път, е необходимо да се опознаят една по една дхармите на петте агрегата, шестте входа, дванайсетте обекта на съзнанията и осемнайсетте елемента.

Практикуващите, които не са способни напълно да открият в себе си всяка дхарма на осемнайсетте елемента и въпреки това твърдят, че са извървяли пътя към освобождението и са станали архати, само теоретизират, вместо да практикуват!

Първата стъпка в изучаването на хинаяна не е да се концентрираме върху съществуването на страданието, произхода на страданието, прекратяването на страданието и пътя към прекратяване на страданието (т.е. четирите благородни истини), нито да изучим дванайсетте взаимозависими връзки. Напротив, практикуващите трябва първо да се опитат да разберат напълно осемнайсетте елемента и петте агрегата. Едва тогава практикуващите будизма могат да разберат значението на „трите свята“. Онези, които не разбират всичко това, но погрешно си мислят, че са достигнали нивото на архатите и са излезли от трите свята, всъщност продължават да пребивават в света на желанието. Затова „да се освободим от съществуването“ е основната цел на практикуващите будизма по пътя към освобождението.

Буда казва: „Премахването на привързването към съществуващия свят води до блаженство“. Ако всички зараждащи се и прекратяващи се дхарми са напълно отстранени, ние се намираме в състояние на „не-раждане“. Без раждане няма страдание, защото състоянието на „не-раждане“ означава, че няма съществуване. Без съществуване в трите свята, не съществува никаква дхарма и следователно няма нито страдание, нито щастие. Това състояние наричаме нирвана.

Един от трите печата на дхарма указва, че нирвана е абсолютна тишина, което означава, че нирвана наистина е състояние на спокойствие. От това следва, че цената, която трябва да се плати, за да се постигне нирвана на архатите, в която отсъства страданието, е повече да не се изпитва и щастие в трите свята. По тази причина, ако някой ни учи как да намерим щастието, практикувайки будизма, то той най-вероятно е самозванец.

Някои практикуващи може да решат, че отказът от щастието е твърде висока цена. За щастие има решение: достатъчно е да се следва пътят на махаяна — пътят на мъдростта, който съдържа в себе си пътя на освобождението. Той е много по-дълъг, но позволява да се помогне на безброй чувстващи същества и в крайна сметка да се стане буда.