Меню Затваряне

Времетраенето на учението на Буда

(Агама сутра)

Един ден Махакашяпа отиде да види Буда Шакямуни. Поздрави го и му зададе следния въпрос:

„Почитаеми учителю, когато в началото ти даде само няколко предписания, монасите можаха да практикуват спокойно. Когато обаче въведе още предписания, на монасите вече им беше трудно да слушат учението, защото ги измъчваше желанието да нарушат тези правила. Защо?“

Тогава Буда отговори:

„Наистина чувстващите същества имат пет замърсявания. Първото от тях е привързването към физическото тяло[1].


Второто е привързването към онова, което се възприема като идентичността на чувстващото същество[2]. Третото е привързването към обектите на съзнанието, което поражда проблеми[3]. Четвъртото е привързването към концепциите[4]. Петото е, че съществата не виждат причините за природните бедствия[5].

Заради всички тези замърсявания чувстващото същество има по-малко желание да практикува. По тази причина всички велики учители са принудени да определят правила, за да попречат на учениците си да правят глупости и да се отклонят от правилния път.

Кашяпа, чуй ме, така истинското учение малко по малко ще изчезне. Хората ще започнат да се привързват към образа на Буда, вместо да следват учението му. След това, ще започнат да се привързват към образа на Буда, както към всяко нещо от ежедневието, т.е. вече няма да му отдават някаква специална почит. Накрая, те няма да се интересуват дори от образа на Буда и това ще е краят на учението му.“

Буда продължи:

„Представи си кораб, който превозва много съкровища, които са толкова тежки, че той бързо ще потъне. Истинското учение на Буда няма да загине така: то ще изчезне малко по малко. Еретиците, които не вярват на Буда, са неспособни да открият грешки в думите му и никога няма да успеят да унищожат учението му. Ако обаче някой претендира да е будистки монах, но подмени истинския смисъл на преподаденото от Буда с небудистки идеи, учението постепенно ще изчезне. Повечето чувстващи същества изобщо не разбират истинското учение и Буда бе принуден да даде предписанията, за да очертае пред практикуващите пътя, който трябва да следват. Ако някой отхвърля предписанията, е ясно, че той не е истински практикуващ.“

За да повторим казаното по-горе, можем да кажем, че има много практикуващи будизма, които се правят на монаси, но в действителност не спазват предписанията. Впрочем те често преподават индуизъм, замаскиран зад будистки термини. Ако вашият учител не спазва предписанията, е по-добре да се разделите с него възможно най-бързо, без да се интересувате дали и доколко е прочут и известен. Много внимавайте и да не попаднете на хора, които ще злоупотребят с вас сексуално, както това може да се случи в някои секти.

[1] Вярата, че тялото ни е истинското ни аз, и привързването към неговите функционалности.

[2] Например чувството за принадлежност към даден етнос или религия.

[3] Например привързването към даден вид храна и съответно недоволството, че не сме получили желаното от нас ястие, или ядосването, че трябва да слушаме музика, която не харесваме, и т.н.

[4] Например привързване към погрешни възгледи и последваща невъзможност за правилно мислене.

[5] Например пандемиите, земетресенията и др.