Меню Затваряне

За предписанията

Предписанията позволяват на практикуващите да имат правилно поведение. Изповядването е доказателството, че практикуващият се опитва да спазва предписанията.

За да спазваме предписанията, не бива да ги тълкуваме буквално. Такова буквално тълкуване е отрова за самите нас и за социалните ни контакти, отрова, която е непрестанен източник на недоволство и в крайна сметка увеличава нашите грижи.

Основното е да се живее в съответствие с истинския смисъл на предписанията, т.е. да пречистваме мислите, думите и постъпките си. В такъв случай всичко, което правим, ще бъде изпълнено със състрадание и ще улеснява живота на хората. Докато спазваме това, ние не нарушаваме предписанията.

*

Спазването на предписанията ни позволява да развием нашата толерантност. Ако някой ни обижда или провокира, а ние не проявяваме никаква агресия, това означава, че спазваме предписанията.

*

Предписанията трябва да ни помогнат да се дисциплинираме, да се владеем, но в никакъв случай не бива да ни служат, за да контролираме другите. Когато имаме лоши мисли, ние трябва да си спомним, че сме дали обет да спазваме предписанията и че семената на предписанията са били посети в нашата осма виджнана. Тогава разбираме, че ни е възможно да накараме тези семена да се появят отново, за да ни помогнат да се владеем и да не нарушаваме предписанията. Следователно външният ни вид ще внушава уважение и поведението ни ще е в съзвучие с мъдростта на просветлението.

*

Целта на предписанията е да се научим да се владеем. Би било абсурдно да ги използваме, за да подчертаваме грешките на другите, защото това ще породи отрицателна карма и би означавало, че нарушаваме предписанията.

*

Ако сте способни да спазвате предписанията, вие практикувате будизма. Предписанията са нашият водач: благодарение на тях успяваме да поддържаме нашата практика.

*

Когато получим предписанията, ние трябва да изменим поведението си съобразно с тях. Трябва да постоянстваме в практиката си, да променим лошите си навици и лошите си мисли и да превърнем предписанията в наш учител, наш водач.

*

Спазването на предписанията с търпение и толерантност ни помага да постигнем просветлението. Необходимо е да сме скромни, когато извършваме всекидневните си дейности, и да улесняваме живота на другите. Например, ако пътуваме с други хора, няма да се опитваме да получим най-голямото легло, най-големите удобства или най-вкусната храна. Трябва да се държим достойно, така както ни учат предписанията. Не бива, разбира се, да се създават отношения с цел да се критикуват другите.

*

Защо трябва да следваме предписанията? Предписанията ни позволяват да контролираме ума си, да насочваме мислите си и да разрешаваме конфликтите в отношенията с другите. Онзи, който възприема правилно поведение, спазва предписанията, т.е. той се държи като един буда. Онзи, който има правилната концентрация, има мислите на един буда. Онзи, който спазва предписанията в мислите, думите и делата си, има чисто сърце и концентрацията му е правилна. Тогава в него се появява мъдростта на буда.

Както виждаме, предписанията са основата на мъдростта. Онзи, който владее предписанията, владее концентрацията, а онзи, който владее концентрацията, владее предписанията. Ето защо мъдростта, концентрацията и предписанията са тясно свързани. Освен това предписанията ни помагат да не пропаднем в низшите пътища на прераждането.

Най-сетне, нека кажем, че най-важното място за спазване на предписанията е в мислите.

*

За нас най-трудни за спазване измежду петте основни предписания са да не убиваме и да не лъжем. По-специално трябва да сме много внимателни по отношение на лъжата: няколко думи могат да помогнат някому или да го наранят. Ако чуят красиви думи, хората се чувстват щастливи. Ако чуят лоши думи по свой адрес, те се обиждат и се ядосват. Така много лоша карма се поражда само със силата на езика.

Караниците освен това въздействат на нашата концентрация. Бодхисатвите се боят от алкохола, а чувстващите същества от онова, което им се случва или ще им се случи, т.е. от последствията, които се реализират. За сметка на това, когато действат, бодхисатвите винаги се питат какво ще причинят действията им, т.е. какви причини ще създадат и много внимават какъв избор ще направят и как ще постъпят. Чувстващите същества се държат точно обратно. Те по-скоро се вълнуват от лошите последствия, които ги сполетяват, като едва тогава съжаляват, че са постъпили зле. Ако Буда създава предписанията и толкова говори за закона на карма, то това е, за да ни насочи към практиката и да позволи на нашите решения да породят по-добри кармични последствия.

*

Хората обикновено се стремят към известност и различни ползи. Точно това ги задържа в цикъла на преражданията. Практикуващите от своя страна се стремят към концентрацията, а също към мъдростта и спазването на предписанията. Това им позволява да излязат от цикъла на преражданията.

*

Онези, които са получили предписанията, трябва да ги спазват, чрез което стават достойни за уважение и издръжливи, способни да изпълнят и най-тежките задачи. Ако имате концентрацията, мъдростта и спазвате предписанията, всичко, което изречете, ще е мъдро. Дори духовете ще обичат да слушат думите ви. Така ще помогнете на себе си и ще помогнете и на другите. На този етап боговете закрилници ще са до вас, за да ви помагат.

*

Практикуващите трябва да спазват предписанията и да признават техния авторитет. Ако успеете, всеки, който ви срещне, ще има чувството, че е пред един буда и съвсем естествено ще изпитва уважение и възхищение към вас.