Меню Затваряне

Какво е будизмът?

(резюме на видео конференцията на учителя Джънуей)

В действителност широката общественост често дори не знае какво точно означава думата „будизъм“. Случва се хората да се заинтересуват от будизма, когато започнат да се питат какъв е смисълът на живота или къде ще отидат след смъртта си.

Нека не си мислим обаче, че будизмът се изразява или изчерпва с храмове, странни одежди, броеници и магически формули, ръсене с вода или горене на дарове. Всичко това са външни неща, една фасада, зад която може и да няма нищо, което да се нарече будизъм. Впрочем будизмът не се изчерпва например само и единствено с благотворителна дейност.

Ако искаме да обясним какво е будизмът, нека започнем със самата дума „будизъм“ – „Буда“ + „-изъм“. Будизмът е учението на Буда (Дхармата на Буда). Но всъщност кой е Буда?

Ние, които следваме пътя на бодхисатвите, притежаваме дълбоко разбиране за величието на Буда, което обикновените хора дори не могат да си представят. Например нашето първо възприятие за Буда е, че той притежава велика мъдрост и е всемогъщ. Когато Буда станал буда, той придобил всички видове мъдрост – например, великата перфектна огледална мъдрост (на санскрит: ādarśa-jñāna), мъдростта на равенството, т.е. да не се прави разлика между мен и другите (на санскрит: samatā-jñāna), мъдростта на удивителното възприятие (на санскрит: pratyaveksanā-jñāna), мъдростта да е извършено това, което е трябвало да бъде направено (на санскрит: krtyānusthāna-jñāna). Благодарение на всички тези видове мъдрост Буда притежава несравними способности и е способен да приспособи учението си към способностите и нивото на разбиране на всеки с цел да постигне най-добри резултати. Буда има еднакви връзки с всички живи същества и не може да отхвърли нито едно от тях. Той се отнася към всички по един и същ благожелателен начин, без да проявява никаква дискриминация. Това означава, че Буда ще помогне на всички живи същества с надеждата, че всяко от тях ще успее да напредне по пътя на будизма.

Въпреки че Буда притежава велика мъдрост и е всемогъщ, той няма нищо общо с концепцията за бог в християнството, исляма и др. Буда не може да освободи никое живо същество и това е основна разлика в сравнение с идеята в монотеистичните религии, че човек получава всичко от Господ. Всъщност Буда е велик учител за всички живи същества. Той иска да мотивира хората, да ги обучи, да ги остави да научат сами какво е освобождението и желае всеки, в крайна сметка, да постигне нивото на буда. Буда не може просто да ни подари нашето освобождение. Освен това, поради еднаквите си връзки с всички живи същества Буда не може да ги съди и да решава кой ще ходи в рая и кой – в ада. Всъщност от будистка гледна точка отиването в рая или в ада зависи изцяло от нашето собствено поведение или казано иначе, каквото посееш, това и ще пожънеш. Буда, изпълнен със състрадание към всички живи същества, които не знаят какво трябва да направят, се опитва колкото се може повече да ни насочва по най-подходящия начин с цел да ни помогне да избегнем трите лоши пътя, т.е. да се преродим в ада, като гладен дух или като животно. Разбира се, ако имаме много добра съдба и отидем на небето, Буда ще е щастлив, но ще ни напомни, че няма да останем завинаги в рая. Всичко това е доста по-различно от онова, което хората си мислят за „Бог“ в монотеистичните религии. Така че дори ако вземем предвид само казаното по-горе, е ясно, че Буда, който е велик и уникален, е напълно различен от всички божества, „спасители“ и богове в монотеистичните религии, които са популярни днес.

Освен това, Буда е различен от онова, което някои хора казват в наши дни, защото те погрешно смятат, че Буда е бил само велика историческа личност, родена преди 2500 години, и е проповядвал будисткото учение в продължение на повече от 80 години, след което е влязъл в нирвана. В действителност той е много повече от просто още един мъдър и свят човек, както си мислят тези хора. Казва се също, че на края на живота си Буда влиза в нирвана, но истината е, че в действителност умира само неговото нирманакая (тяло на трансформация), което той е създал специално, за да може да дойде да учи чувстващите същества на земята. Неговото самбхогакая (тяло на радостта) обаче все още се намира на небето Аканища (най-високото от небесата на света на формата), като продължава да дарява полза на всички бодхисатви и чувстващи същества. Впрочем самбхогакая също е физическо тяло. По-важното е, че истинското аз на Буда, неговото дхармакая (тяло на реалността) е вечно и продължава да създава физически тела в различни светове и измерения, за да помага на чувстващите същества.

Бихме желали да ви припомним, че съгласно собствените думи на Буда следващият буда ще бъде Буда Майтрея. С други думи, сегашният буда е Буда Шакямуни, а бодхисатвата, който ще стане следващ буда, е Майтрея. Според будистките сутри няма да има друг буда между Буда Шакямуни и Буда Майтрея, няма да има друг буда, който да се появи междувременно. В тази връзка, скъпи читатели, ако видите или чуете някой да претендира, че вече е постигнал нивото на буда, би било много добра идея да проверите в будистките сутри дали има и най-малкото основание за подобни претенции.

Сега, след като казахме няколко думи за Буда, нека поговорим за неговото учение. Току-що обяснихме, че Буда е учител за всички живи същества и неговото учение се нарича „Дхарма“. А какво съдържанието на тази Дхарма? Можем да кажем, че тя е база, основа – Буда дава правилната основа, така че всеки наистина да разбере причините и следствията. Буда обяснява как да се гледа на всички тези кармични връзки (причинност) или какво да се прави, за да опазим нашите човешки тела, или още как да получим големи кармични награди. Това са петте предписания и десетте добродетелни действия – те са основата на всичко. Освен това Буда ни учи как сами да се освободим. По отношение на освобождението, първо трябва да разберем какво е раздразнението (ядът) и след като разберем неговия истински произход и критична точка, ние можем да продължим нататък и да поговорим как да намалим раздразненията, а след това и как да ги премахнем. Целта на всичко това е да се позволи на живите същества да практикуват будизма и сами да постигнат освобождението. Но ако следвайки това, ние вече можем да се освободим, защо Буда е преподал всекиму и нещо наречено Бодхи? Какво е то? Можем да прочетем най-директното и непосредствено обяснение за това какво е Бодхи в Сърдечната сутра: „нещо, което не се появява, не изчезва, не е замърсено, не е чисто, не се уголемява и не намалява“ или с други думи, спокойното сърце, което всеки винаги притежава. Буда ни учи и насочва как да намерим това спокойно сърце, как наистина да видим природата на буда и как, след като сме се просветлили и сме видели природата на буда, да останем спокойни пред лицето на всички дхарми, т.е. да запазваме спокойствие при всякакви обстоятелства. Това, най-общо, е съдържанието на Дхармата на Буда.

Но лесно ли е да чуете това навсякъде и да прецените дали онова, което често се представя като будистко учение, наистина е Дхармата на Буда? Когато стане дума за будизъм, ние често чуваме думи като например Четирите благородни истини, Благородния осмократен път, дванадесетте нидани или пък често чуваме хората да цитират Сърдечната сутра: „Формата не се различава от празната си природа и празната ѝ природа не се различава от формата“. „Формата е празната си природа и празната ѝ природа е формата“. Като чуем това, можем да кажем: „Да, тези думи са част от будизма!“ Но сигурни ли сме, че те наистина представляват Дхармата на Буда – може би трябва да помислим още малко? Думите са само думи. Ако искаме да знаем дали те наистина изразяват учението на Буда, трябва да навлезем навътре в детайли и да разберем тяхното дълбоко значение.

Нека сега ви представим инструкциите, които Буда е дал на своите ученици точно преди да влезе в нирвана. В онзи момент Буда казал две неща: „следвайте предписанията“ и „следвайте Дхарма“. Първото означава да се спазват правилата на поведение, а второто – да се следва учението на Буда.

Що се касае до предписанията, няма значение дали говорим за предписанията на шраваките (архатите) или на бодхисатвите – те са формулирани лично от Буда и следователно са цялостни и чисти. От една страна, е важно да стоим настрани от свръхестествените неща, което означава, че ако се сблъскате с какъвто и да е свръхестествен феномен или „будистки“ ритуал, свързан с такива свръхестествени неща, моля ви, веднага се махнете от там, защото това най-вероятно няма нищо общо с будизма.

От друга страна, спазването на предписанията означава, че във всеки един момент спазваме обществения морал. Следователно не бива да правим нищо, което противоречи на законите и общоприетите морални норми, под претекст, че „духовните“ практики не са им подвластни. Абсолютно ясно е, че будизмът не може да съдържа нищо, което да противоречи на обществения морал.

Сега, нека се върнем към изявлението „следвайте Дхарма“. Това означава точно това, което пише: трябва да следваме Дхармата на Буда, а не грешните и фалшиви интерпретации на хората. Следователно, няма значение колко сте близък с учителя си, няма значение каква е неговата репутация или колко голямо е вашето уважение към него или колко добре се чувствате в неговото присъствие. Необходимо е внимателно да проверявате дали думите му отговарят на написаното в будистките сутри. Да видите дали има противоречие между казаното от него и написаното в Диамантената сутра, в Сърдечната сутра или дори в сутрите Агама. Тези сутри са оцелели толкова дълго, след като Буда ни е напуснал, че ние можем да им се доверим. Все пак, заради дългия период, който ни дели от епохата на Буда, между тях без съмнение са се промъкнали и някои фалшиви сутри. Следователно, ви препоръчваме да се запознаете със сутрите Агама, с Праджна сутрите или със сутрите, в които се говори само за виджнаните като Лотусовата сутра или Аватамсака сутра (на български: Сутрата на цветната гирлянда). Всички тези сутри са надеждни и съдържанието им е коректно. За онези, които се изкушават от тантрични текстове, моля ви да прочетете само Сурангама сутра! Ако сме способни да ползваме будистките сутри като основа и референция, тогава ще можем да анализираме и оценяваме в съответствие с тях, без да бъдем повлияни от славата на нашия учител или нашето приятелство с него. Важно е да се върнем към думите на Буда, т.е. будистките сутри, и грижливо да проверим дали думите на нашия учител им съответстват.

Накрая, бихме желали да ви кажем, че цялата Дхарма на Буда се съдържа в две части: пътя на освобождението, т.е. пътя на архатите и пътя на Бодхи, т.е. пътя на бодхисатвите. Казано просто, по пътя на освобождението се учим как да се справяме с нашите раздразнения (ядове), а по пътя на Бодхи научаваме как да постигнем просветление и как да видим природата на буда и след това как да останем спокойни пред лицето на всички дхарми, т.е. да запазваме спокойствие при всякакви обстоятелства.

И съвсем накрая, нека споделя с вас един кратък пасаж от „Забавни истории от ученето“ от Лян Цичао, в който той споделя колко е хубаво да се окъпеш в слънчевите лъчи през зимата, но дори слънцето да е много приятно, именно ти трябва да се изложиш на неговото греене и никой друг не може да го направи вместо теб. Това е точно като в известната китайска поговорка: „ако някой пие вода, само той може да каже дали водата е топла или студена“. Ние, последователите на Буда, знаем колко полезно е изучаването на Дхармата на Буда в нашия живот. Всъщност то ни помага да подобрим не само сегашния си живот, но дори и нашите бъдещи животи. Това е нещо, което заслужава дълбок размисъл. Надяваме се, че чрез тази кратка конференция сме успели да ви покажем колко прекрасно е будисткото учение и че всички вие ще бъдете заинтересовани да изучавате Дхармата на Буда.

АМИТОФО!